Skip to main content

Rahvusvaheline ühiskiri Euroopa Komisjonile

Täna, 9.aprillil on saadetud rahvusvaheline ühiskiri 42-lt avalikke huve esindavalt organisatsioonilt (_nende hulgas ka Teie organisatsioonilt_) kaheteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigist Euroopa Komisjonile, et katkestada kahtlaste toidulisainete kasutamine toidus. Selle kirjaga on Eestist veel BEUCi kaudu ühinenud ka ETL.

Selle dokumendi saate kätte aadressilt:

www.actionadditives.com/images2/Joint_statement_to_EUCommission.pdf

     
Infot ohtlike toiduvärvide kampaania kohta leiate ka meie kodulehelt www.tartutarbija.ee/aktuaalne  

täname koostöö eest
Tiiu Müürsepp
Tartu TNIK juhataja