[ELIL] Raepress: Tallinna Invatakso saab 10 aastaseks

Raepress
13. mai 2008

Tallinna Invatakso saab 10 aastaseks

Tallinna Invatakso tähistab neljapäeval, 15. mail oma 10. sünnipäeva. Uksed Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) on avatud kell 10-16, pidulik üritus algab südapäeval.

Praegu kasutab Tallinna invatakso teenust 690 inimest, neist on 200 ratastoolis. Kui 2003. aastal kasutas regulaarselt ühes kuus 29 inimest ratastoolibussi, siis tänaseks on kasutajate arv kasvanud kuni 74 kliendile kuus.

Töötavatele ratastoolikasutajatele toimib igapäevane invatransporditeenus alates 2005 ja regulaarselt kasutab seda teenust 10 klienti.
Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuhi Tiia Tiigi sõnul on invatakso teenus eluliselt vajalik ja abiks paljudele Tallinna liikumis-, nägemis- ja liitpuudega inimestele.

Abilinnapea Merike Martinson teatas, et invatakso rahastamine on linnaeelarvest pidevalt kasvanud. “Kui 1998. aastal eraldas linn teenuse tarvis 116 000 krooni, siis tänaseks on see summa kasvanud juba 5,65 miljoni kroonini,” ütles abilinnapea.
“Püüame igati kaasa aidata, et puudega inimesed saaksid võimalikult palju osa sellest, mis neile terviseprobleemide tõttu muidu kättesaamatuks jääks.” Noored aktiivsed inimesed kasutavad teenust sõitudeks rehabilitatsioonile, treeningutele, mitmesugustele üritustele, sh koolitustele, üliõpilased sõidavad kooli ja praktikale.

Invatakso kuulimiit on 600 krooni ja invabussil 2250 krooni, mis võimaldab 10 sõitu kuus.
Invatakso probleemideks on üle 65 aastaste puuetega inimeste arvu suurenemine (Tallinnas ligi 65% puudega inimestest) ja pidev
transpordivajadus avalike teenuste (sõidud haiglasse, arsti juurde, apteeki, panka) kättesaamiseks.

Praeguseks on täidetud Tallinna sotsiaalhoolekande tegevuskavas aastateks 2006-2008 püstitatud eesmärk üle 65 aastastele sügava ja raske nägemis- ja liikumispuudega isikutele invataksokaartide väljastamine osas.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on algatanud vanade magnetkaartide väljavahetamise. Vanad kaardid kaotavad kehtivuse 1.juunil, kuni selle ajani väljastatakse kaart tasuta.
Invatakso kasutajatel tuleb pöörduda Tallinna Puuetega Inimeste Koja poole, (Endla 59, tuba 104) teisipäevast neljapäevani kell 10- 16.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kehtiv magnetkaart. Kaarti saab vahetada ka invatakso sünnipäeval.

Lisainfo
Tiia Tiik
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
projektijuht
tel 6554 160