[ELIL] Puudega inimestele peab leidma sobiva töö

Puudega inimestele peab leidma sobiva töö
06.06.2008 12:01
Toimub: 06.06.2008

PRESSITEADE
06.06.2008

Londonis eile toimunud kaheksa riigi ministrite kohtumisel arutati puudega inimeste tööhõive suurendamise võimalusi ning vahetati kogemusi, et üle võtta parimaid praktikaid. Eesti tegi ettepaneku julgustada uuringute läbiviimist Euroopa tasandil, et oleks lihtsam suunata ka tööandjaid pakkuma puudega inimesele sobivat tööd.

Iga riik tegi ülevaate puudega inimeste tööhõivesse kaasamise seadusandlusest, praktikatest, probleemidest ning lahenduskäikudest. Kohtumist juhtinud Briti tööminister James Plaskitti sõnul on tähtis muuta hoiakuid ja käitumist. Puudega inimesed on olulised ühiskonna liikmed, kellel on õigus õppida ning omandatud oskusi töös kasutada.

Kogu Euroopas on levinud suund, et lisaks rahalisele toele tuleb pakkuda puudega inimesele tuge töö leidmisel. Sotsiaalminister Maret Maripuu kinnitas, et igale inimesele, kes soovib tööle minna, peab seda vastavalt tema oskustele võimaldama. „Tähtis on, et puudega inimesed ei jääks kinni toetuste süsteemi. Võimetekohane töö aitab puuetega inimesel tunda end ühiskonna vajaliku liikmena ning suurendab sotsiaalset sidusust,” ütles Maripuu.

Kohtumisel osalenud olid ühel meelel, et ka tööandjatega tuleb senisest rohkem koostööd teha ning julgustada neid puudega inimestele tööd pakkuma.

Nõupidamise kokkuvõte ettepanekutega esitatakse Euroopa Liidu ministrite korrapärasele kohtumisele esmaspäeval Luksemburgis. Eesti ettepanek on julgustada uuringute läbiviimist Euroopa tasandil, et selgitada välja, millised on erinevate puuete jaoks kõige sobivamad tööd. Seda teadmist kasutades oleks lihtsam suunata ka tööandjaid pakkuma puudega inimesele sobivat tööd.

Kohtumisel osalesid Suurbritannia, Austria, Taani, Eesti, Malta, Holland, Rootsi ning Euroopa Liidu eesistujamaa Sloveenia esindajad. Ministrite kohtumine väiksemas ringis oli esimene omalaadne, et käsitleda konkreetset teemat põhjalikumalt. Ministrite kohtumine Londonis toimus 5. juunil.

Eli Lilles
Pressiesindaja
+372 62 69 321
+372 56 988 110
Eli.Lilles@sm.ee  
www.sm.ee