Skip to main content

Maripuu osaleb võrdõiguslikkuse ministrite kohtumisel

27.05.2008
Teisipäeval, 27. mail, osaleb sotsiaalminister Maret Maripuu Põhja- ja Baltimaade soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate ministrite kohtumisel Saaremaal.

Kohtumise põhiteemad on võitlus naistevastase vägivalla vastu ning sooline võrdõiguslikkus tööturul ja tööelus. Sotsiaalminister Maret Maripuu sõnul on Eesti probleemiks suur palgalõhe naiste ja meeste vahel. „Eesti peredes valitsevad kindlalt sissejuurdunud stereotüübid: emad hoolitsevad laste eest ning isad püüavad üha rohkem raha teenida. Väikese lapse kõrvalt tööle tagasi tulemine pole noortele emadele sugugi hõlbus. Nad lepivad vähemtasuvama tööga kui mehed ning see käristab meeste ja naiste palgavahe veelgi suuremaks,” ütles minister. „Kohtumisel arutame Põhjamaade kolleegidega, kuidas ühitada töö- ja pereelu nii, et sellest võidaksid kõik.”

Jätkuvalt on Põhja-ja Baltimaade ühiseks mureks inimkaubandus. „Tegemist on piirideülese probleemiga, millega üksi tegeleda on raske. Senine koostöö on olnud väga sisuline ja hea ning soovime, et see kindlasti jätkuks. Teeme kohtumisel ettepanekuid parandada koostööd infovahetuse ja ohvrite tagasisaatmise asjus,” lisas Maripuu.

Kohtumisel tutvustab eesistujamaa Rootsi minister Nyamko Sabuni Euroopa Liidu tegevusi soolise võrdõiguslikkuse edendamise alal, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervise teemal.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Baltimaade koostöö soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks algas 1998. aastal. Koostöö prioriteetideks on info- ja teabevahetus, uurijate ja teadlaste koostöö ning koostöö naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks.

Viimane Põhja- ja Baltimaade soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate ministrite kohtumine toimus 2006. aastal.

Jana Zdanovitš
Meedianõunik
Avalike suhete osakond
Sotsiaalministeerium
Tel 6269 323
GSM 505 7135
jana.zdanovits@sm.ee