EPIKODA: Tartu Kutsehariduskeskus ootab 2008. aasta sügisest õppima 10 füüsilise puudega isikut uuele erialale- tarkvara ja andmebaaside haldus

Õppimine antud erialal eeldab häid matemaatilisi teadmisi ja oskusi.

Põhihariduse baasil õppijatele on õppeaeg 4 aastat.
Selle aja jooksul omandatakse teadmised ja oskused andmebaaside projekteerimisest, kasutamisest ja haldusest. Õppija saab ettevalmistuse sooritamaks Infotehnoloogia spetsialist I kutseeksamit.
Edukad lõpetajad leiavad tööd tarkvara ja andmebaasi haldurina, andmebaasi-, infotöötluse-, tarkvaraspetsialistina või tarkvaratehnikuna.

Õppekava:
Erialaained: arvutite riistvara alused, arvutite lisaseadmed,operatsioonisüsteemide teooria alused, operatsioonisüsteemide administreerimine, arvutivõrkude alused, programmeerimise alused, objektorienteeritud programmeerimise alused, andmebaaside alused, andmebaaside projekteerimine, andmebaaside kasutamine, andmebaaside haldus, infosüsteemi elutsükkel, andmeturbe alused, andmeturve, dokumenteerimine, klienditeenindus, praktika.
Eriala toetavad ained: sissejuhatus arvutiteaduste valdkonna kutseõpingutesse, majanduse alused, ettevõtluse alused, töö- ja asjaõigus, IT õigus, tööohutus ja töötervishoid, erialane inglise keel, suhtlemise alused, projektijuhtimise alused, rakendusfüüsika, rakendusmatemaatika, rakendusstatistika, matemaatiline loogika, kontoritöö tarkvara, kontori-, esitlus- ja konverentsitehnika kasutamine.

Tartu KHK-l on olemas füüsilise erivajadusega õpilaste õpetamiseks vajalikud õppe- ja olmetingimused.

Vastuvõtutingimused antud erialale:
-põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne ja matemaatika hinne.
-praktiline ülesanne tabelarvutusest
-vestlus.

Kui olete juba keskharidusega, saate õppida ainult erialaaineid+ eriala toetavaid aineid ning üldainetes kasutatakse VÕTA süsteemi hinnete ülekandmisel.

Õpingute käigus on suures mahus praktikat erinevates IKT ettevõtetes.

Oleme Eesti suurim kutseõppeasutus.
Lisaks infot: www.khk.tartu.ee/ikt ;

Lisainfo:

Signe Vedler
Tartu Kutsehariduskeskus
IKT osakonna juhataja
e-mail: signe.vedler@khk.tartu.ee