Tööpakkumised AS Hoolekandeteenused poolt

AS Hoolekandeteenused tegeleb psüühiliste erivajadustega inimestele hoolekandeteenuse osutamisega, puudega inimeste lähedaste ja pereliikmete nõustamise ning abistamisega. Meie aktsiaseltsi moodustavad (alates 01.03.08) 16 erihooldekodu, kus töötab kokku üle tuhande oma eriala spetsialisti, kes teenindavad igapäevaselt üle 2500 kliendi.
Kuna AS Hoolekandeteenused on plaanis organisatsiooni juhtimine ümber kujundada piirkonna põhiseks, siis loome juurde Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti keskused, mis hakkavad kureerima nendes piirkondades asuvate hooldekodude tööd. Igas piirkonnas on vähemalt neli hooldekodu.

Seoses sellega edastan teile AS Hoolekandeteenused poolt järgmised tööpakkumised, mis on üles pandud CV-Online keskkonnas:

1. Piirkonna juht –
http://www.cv.ee/new_tp/tp_detail.php?renew=1&tp_id=92519&i=5&old=1&tagasi_link=%2Fclient%2Ftp_list.php  

2. Teenuste osakonna juhataja –
http://www.cv.ee/new_tp/tp_detail.php?renew=1&tp_id=92516&i=3&old=1&tagasi_link=%2Fclient%2Ftp_list.php     

3. Haldusosakonna juht –
http://www.cv.ee/new_tp/tp_detail.php?renew=1&tp_id=92615&i=2&old=1&tagasi_link=%2Fclient%2Ftp_list.php  

4. Haldusspetsialist –
http://www.cv.ee/new_tp/tp_detail.php?renew=1&tp_id=92624&i=1&old=1&tagasi_link=%2Fclient%2Ftp_list.php  

5. Hooldekodu juht –
http://www.cv.ee/new_tp/tp_detail.php?renew=1&tp_id=92546&i=4&old=1&tagasi_link=%2Fclient%2Ftp_list.php  

6. Peakokk –
http://www.cv.ee/new_tp/tp_detail.php?renew=1&tp_id=92663&i=0&old=1&tagasi_link=%2Fclient%2Ftp_list.php  

AS Hoolekandeteenused soovib olla tugev partner ja hea abiline, et tagada erivajadustega inimestele arendav ja iseseisvat hakkamasaamist toetav inimväärne elukeskkond.

Lugupidamisega
Kristel Amiel
kristel.amiel@hoolekanne.ee