Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm aastateks 2007-2013

PROGRESS.

Eesmärk on tagada ühendusele võimalus toetada ka omalt poolt liikmesriikide võetud kohustust luua rohkem ja paremaid töökohti ning pakkuda kõigile võrdseid võimalusi.

http://www.sm.ee/est/pages/index.html

Progress on ELi uus tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm, mis toimib kõrvuti Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF). Programm algab 2007. aastal ja kestab 2013. aastani. See programm vahetab välja neli varasemat, mis ELi rahastamise ratsionaliseerimise ja tõhustamise nimel 2006. aastal lõppesid.

Programm on jaotatud viieks poliitikasuunaks:

Tööhõive
Sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalkaitse
Töötingimused
Mittediskrimineerimine
Sooline võrdõiguslikkus

Kui ESF investeerib liikmesriikide tööhõive- ja sotsiaalse kaasatuse poliitikasse, siis Progress keskendub ELi lisandväärtuse kindlustamiseks tugeva Euroopa mõõtmega tegevusele. Selle tegevuse eesmärk on tagada, et EL saaks näiteks valvata ühenduse õiguse ühtse kohaldamise järele liikmesriikides või jälgida, mil määral kajastuvad riikide poliitikas ELi eesmärgid ja tegevuspõhimõtted. Enam kui 700 miljoni euro suurune eelarve kulutatakse analüüsimisele, võrgustikuna töötamisele ja teabe jagamisele poliitika ja praktika parandamiseks ning kampaaniatele, mille abil toonitatakse programmi seitsmel rakendusaastal põhilisi tööhõive –ja sotsiaalküsimusi.

Progressi kaudu saadetaksegi meile kahtepidi projektipakkumisi: ühed on sellised kutsed, kus pakutakse mingil teemal uuringu või analüüsi läbiviimist ja teised on sellised, kus on ettepanekud etteantud teemal projekti või uuringu elluviimiseks.