Ilmunud on ajakirja „Eesti Töötervishoid” eriväljaanne “Erivajadustega inimene – hinnatud töötaja!”

Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest?

Lugeda võib seda raamatut: http://www.sm.ee/est/pages/index.html

 

Head tööandjad!

 
Maret Maripuu
sotsiaalminister

Iga inimene on Eestile ääretult tähtis ja iga töökäsi ülimalt teretulnud. Töötamine tähendab kindlat sissetulekut ning võimalust majanduslikult paremini hakkama saada, ent sellest veelgi olulisem on eneseteostus, oma töö tulemuste nägemine,
suhtlemine kolleegidega. Ühiskond on tugev vaid siis, kui kõik selle liikmed saavad oma elu elada täisväärtuslikult ja aktiivselt. Igaüks peab tundma, et ta on oodatud ja vajalik ühiskonnaliige just sellisena, nagu ta on. Puuetega inimesed vajavad oma vajadustele sobivate võimaluste leidmiseks rohkem tuge. Ja suurimat tuge saate pakkuda just teie, head tööandjad, kui pakute tööd puuetega inimestele.
Eesti riik on teinud läbi suure arengu. Arenenud on ka meie ühiskond ning inimesed on täna märgatavalt avatumad ja sallivamad. Puuetega inimeste probleeme ning soovi ja õigust osaleda ühiskondlikus elus teadvustatakse ja tähtsustakse üha enam. Sellele vajadusele on riik viimastel aastatel üha rohkem tähelepanu pööranud. Eestis elab 113 000 puuetega inimest. See on märkimisväärne osa ehk 8,4% Eesti elanikkonnast. Nende seas on palju hakkajaid inimesi, kes tahaksid tööl käia.
On tähtis, et igaüks, kes soovib olla aktiivne ja teha tööd, peab seda ka saama. Riik julgustab puuetega inimesi otsima tööd ning pakub sobiliku töökoha leidmiseks mitmeid võimalusi. Käesolevast aastast makstakse tööl käivale puudega inimesele tööl käimise toetust. Samuti suurenesid sel aastal tööealiste puuetega inimeste toetused 30% võrra. Need on
sammud, millega riik toetab puuetega inimesi teel tööle.
Loodan, et Eesti ettevõtjate seas on palju neid, kes pakuvad puuetega inimestele nii olulist võimalust: teha tööd ning anda oma panus Eesti edenemisse.