Skip to main content

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud mõistab hukka Venemaa agressiooni Gruusias. Pressiteade, 10.08.2008

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) pöördus täna European Women´s Lobbysse (EWL) kuuluvate Euroopa naisorganisatsioonide poole üleskutsega kutsuda oma riigijuhte kiiresti sekkuma, et otsekohe lõpetada Venemaa häbiväärne kallaletung Gruusiale.

Pöördumine kõigi Euroopa Women´s Lobby liikmesorganisatsioonide ja Euroopa avalikkuse poole

Ajalool ei tohi lasta korduda!

Sõdades kannatavad eelkõige rahulikud elanikud, naised ja lapsed ning Gruusia naised ootavad meilt toetust ja abi nende riiki rünnanud agressori peatamisel.

Praegune olukord Gruusia-Venemaa rindel tuletab meelde Teise Maailmasõja eelset aega, mil riigid tegid pidevalt järeleandmisi agressiivsetele suurriikidele ning lubasid neil väikeriikide arvel oma võimupiire laiendada.
Ajalugu on piisavalt tõestanud, et võimule ja allumisele rajatud suhted riikide vahel, naiste vähene sõnaõigus sõjaliste konfliktide puhul ja rahuläbirääkimistel ei vii positiivsete ja rahumeelsete tulemusteni.

Agressioon tuleb viivitamatult peatada kõigi Euroopa riikide jõulisel üksmeelel, muidu võivad ohtu sattuda ka teised väikeriigid ja rahu kogu Euroopas. Venemaalt saadav gaas ja nafta ei tohi valitsuste silmi sulgeda nimetatud ohtude ees.

Euroopa riikide naised peavad aktiivselt sekkuma tekkinud sõjalise konflikti lahendamisse ja pöörduma sellekohaste avaldustega oma riikide valitsuste poole.

Gruusia riigi ründamine Venemaa poolt ,vägivald Gruusia naiste, ja laste vastu, noorte meeste tapmine, mis seab ohtu terve väikeriigi ja rahvuse eksistentsi, ei tohi jääda kiire hukkamõistu ja karistuseta.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
EWL Eesti koordinaator

10. augustil 2008 Alu mõisas Raplamaal

EWL on Euroopa suurim naisorganisatsioonide ühendus, kuhu kuulub üle 4000 naisorganisatsiooni.
EWL-i Eesti koordinaator on Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, kuhu kuulub üle 150 Eesti naisorganisatsiooni.

INFO:
Laine Tarvis 5622 3718
ENÜ eesistuja

Eha Reitelmann 526 5927
ENÜ peasekretär

Pressiteate koostas:
Harda Roosna 510 9761
ENÜ eesistuja asetäitja