[ELIL] EPI Koja infotund: 01.10.08 jõustuvatest muudatustest puude- ja sotsiaaltoetuste määramise korras

Nagu me teatasime, on 01. oktoobrist 2008. jõustumas uued tööealiste puudega inimeste puude- ja sotsiaaltoetuste määramise alused. Selle tarbeks on ministeeriumi poolt ette valmistatud sotsiaalministri määruste „Puude raskus-astme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad” ja “Ekspertiisiks vajalik dokumendid loetelu ja vormid” eelnõud.

Kõigil, kes soovivad saada lisateavet nendest eelnõudest on võimalik tulla

24. septembril algusega 13.00 tulla Toompuiesteele

kuulama ministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna hüvitiste ja toetuste poliitika juhti Katre Palli ja peaspetsialist Riina Riisalot.

Olete oodatud!
Helve Luik ja Karin Hanga