Koostöökett: [EMSL] Algas registreerimine ühenduste kärajatele

Kõik kodanikuühendused ja kodanikuühiskonnast huvitatud on oodatud Eesti vabaühenduste kärajatele 31. oktoobril Tallinna Inglise Kolledžis.

www.ngo.ee/23032  saab kärajate kohta lähemat infot ning end kärajatele
osalejaks kirja panna. Siinkohal lühitutvustus, miks, kellele ja mida me
teeme. NB! Oleme tänulikud, kui levitate seda infot ka oma võrgustikes, et
kõik võimalikud huvilised toimuvast teada saaks.

 

Mis?

Kärajatel räägime sellest, kuidas kodanikuühiskonna arengule Eestis hoogu
juurde anda ning mida saaksid selleks teha kodanikuühendused ja mida riigi-
ja kohalik võim. Hulk selliseid tegevusi ja eesmärke on kirjas 2002. aastal
Riigikogus vastu võetud Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioonis
(EKAK), sellest tulenevalt oleme kärajate nimeks pannud „Mida on EKAK meile
andnud?“ – vaatame üle, mis toonastest eesmärkidest on saavutatud ja mis
tulemusi need on andnud, veel olulisemana arutame aga, kuidas sellega edasi
minna. Lisaks tutvustatakse kärajatel esmakordselt kolme sel sügisel valmiva
uuringu järeldusi, mis puudutavad kodanikuühenduste rahastamist riigi poolt.
Täpne kava: www.ngo.ee/23032 .

Miks?

EMÜ suurkogude hääbumise järel on puudunud foorum, kus Eesti
kodanikuühendused saaksid ühiselt meile olulisi küsimusi arutada. EMSL
korraldab küll kahe aasta tagant kodanikuühiskonna konverentsi (järgmine
tuleb 2009 novembris ja keskendub kodanikuharidusele), samuti toimub
erinevaid spetsiifilisemaid foorumeid ja koolitusi, kuid nende eesmärk on
teine. Kärajad on kõigile huvilistele avatud, osalustasuta demokraatlik
koht, kus küll ei valita mingeid esinduskogusid ega võeta vastu seadusi,
küll aga arutatakse läbi eri võimaluste poolt- ja vastuargumendid ning
kujundatakse välja osalejate seisukoht. EMSL lubab omalt poolt hea seista,
et need seisukohad ka ellu viidud saaksid.

Kellele?

Kärajatele tulevad kodanikuühendused üle Eesti, Riigikogu kodanikuühiskonna
toetusrühma liikmed, avaliku võimu esindajaid riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustest. Soovitamegi kärajatele tulevatel ühendustel
eelnevalt kontakti võtta oma KOVi või oma piirkonna esindajaga Riigikogus
ning nad kaasa kutsuda: kõige parem, kui asjad saavad koos läbi arutatud.

Mis veel olulist?

Me soovime, et kellelgi ei jääks kärajatel osalemata selle pärast, et
Tallinnasse on pikk maa. Et meie teine soov on, nagu ikka, koormust
keskkonnale võimalikult madalal hoida, siis otsustasime, et sõidukulud
hüvitame bussi või rongiga tulijatele ning autoga tulijatele juhul kui autos
on vähemalt kolm kärajatel osalejat – seda kõike väljaspoolt Tallinna ja
Harjumaad tulijatele. Selleks vajame teie piletit või kütusetšekki. Kui on
soovijaid, korraldame ka tõlke vene keelde. Kohapeal pakume teed-kohvi ja
kerget einet. Kui on muresid või küsimusi, andke palun teada info@ngo.ee  või
helistage 630 9630.

Kes aitavad?

Kärajad toimuvad Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi, Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali ja Siseministeeriumi rahalisel toel. Aitäh neile selle eest!

Kohtumiseni kärajatel!

Urmo

EMSL