[ELIL] Stipendiumikonkurss Domus Dorpatensise stipendiumile

Tänu SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill toetusele on Domus Dorpatensisel sel aastal võimalik välja anda KAKS STIPENDIUMIT.

Ka fondi Päikeselill eesmärgiks on toetada inimeste ühiskondlikku initsiatiivi ja üldise hüve edendamist.

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutab välja stipendiumikonkursi Domus Dorpatensise stipendiumile.

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega.

Stipendiumi suurus on 15 000 krooni.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate.

Taotlemiseks tuleb saata SA-le Domus Dorpatensis kas posti või e-posti teel:
– vabas vormis kirjutatud stipendiumiavaldus;
– kandidaadi curriculum vitae;
– põhjendus taotlusele koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega
ning soovitajate kontaktidega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2008. Hilinenud taotlusi ei arvestata. Stipendiumid eraldatakse vastavalt stipendiumi statuudile.

Stipendiumite eraldamise otsus tehakse avalikuks stipendiumite üleandmisel kodanikupäeva ürituste raames 2008. aastal novembri lõpus. 

Lisainformatsioon:
SA Domus Dorpatensis
Raekoja plats 1/Ülikooli 7
Tartu 51003
E-mail: dorpatensis@dorpatensis.ee  
Tel: 7 331 345