Koostöökett: EMSLi Programm organisatsioonide tugevdamiseks

Kevadisel üldkoosolekul (üldisemalt) ja äsjases suvekoolis (juba täpsemalt) tutvustasime eelkõige EMSLi liikmetele mõeldud uut programmi, millega soovime aidata organisatsioonidel analüüsida oma arenguvajadusi ja leida partnereid nende vajaduste lahendamiseks, et oma töös tulemuslikum ja parem olla.

Allpool ja veebilehel www.ngo.ee/tagatargemaks  lähemalt toimuma hakkavast. NB! Esimesi sooviavaldusi selles programmis osaleda ootame kuni 30. septembrini.

Programmi veab Kristina Mänd. Sellesse osalema valitud organisatsioonidega tehakse kõvasti tööd, analüüsimaks nende hetkeolukorda, meeskonda ja arenguvajadusi. See osa tööst kestab vähemalt kaks nädalat, tulemusena sünnib arenguvajaduste kaardistus. Partnereid viimaste lahendamiseks otsime teiste ühenduste, äriorganisatsioonide ja ülikoolide seast, töö käigus leitakse partner vähemalt ühe arenguvajaduse jaoks. Partnerite leidmine ja ettevalmistamine kestab vähemalt kuu, sealt edasi sõltub juba organisatsioonist ja partnerist, kui pikaks koostöö kujuneb. EMSL jääb selles etapis koostööd jälgima ja vajadusel nõu andma.

Ajendi selleks programmiks oleme saanud liikmekohtumistest ja –küsitlusest, palju abi selle kujundamisel on meile andnud Heateo Sihtasutus, kes sarnast tööd juba paljude organisatsioonidega teinud. Rahaliselt toetab programmi Vabaühenduste Fond (www.oef.org.ee/norra ). Mõlemale siinkohal veel suur aitäh!

Sel sügisel alustame tööd nelja organisatsiooniga, kevadeks 2010 soovime abistada vähemalt 20 organisatsiooni.

Kui sa soovid programmi kandideerida, peaks sinu organisatsioon vastama järgmistele tingimustele:

– olema tegutsenud vähemalt paar aastat

– tegu on avalikes huvides tegutseva organisatsiooniga, kes tegeleb vähemalt mingil määral eestkostega (mitte üksnes teenuste pakkumise või oma liikmetele suunatud tegevustega)

– organisatsiooni tegevuse (üheks) eesmärgiks on kodanikuharidus: inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine mingil alal

– sul on osalemiseks pühendumust, suutlikkust, aega, tahet ning valimisolek oma organisatsiooni arenguvajadustega tegeleda, sh. vajadusel ennast muuta

– organisatsioonil on juht, kes on valmis muutusi ellu viima ja vastutama, ning juhtkond (juhatus, nõukogu), kes teda selles toetab

– sul on rahalisi võimalusi selliseks tegevuseks (hindamine, partnerite leidmine ja vähemalt koostöö algus on osalejatele tasuta, kuid pikaajalisem koostöö võib vajada ka rahalist panust)

Kui vastus neile küsimustele on „jaa“, anna palun osalemise soovist teada hiljemalt 30. septembril aadressil kristina@ngo.ee , vastates selles lühidalt (kokku soovitavalt umbes ühel lehel) järgmistele küsimustele oma organisatsiooni kohta (NB! seda palume teha ka neil, kes suuliselt osalemise huvist juba teatanud):

– Mida teeb teie organisatsioon tõesti hästi? Millega te ise enda juures rahul olete?

– Mis teeb teid murelikuks? Mida te ei tee hästi ja kus tunnete, et vajate parandamist?

– Millele eelnev arusaam tugineb – kas olete varem läbi teinud enesehindamise, SWOTi või strateegia koostamise protsessi? Mis tulemused sel olid? Kas tulemustega tegeleti? Kaugele jõudsite?

– Mida te pelgate? Kas saate neid ohte ennetada ja kontrollida või ei?

– Mida te ootate ja usute, et juhtub? Kas ja kuidas te olete valmistunud nende võimaluste ärakasutamiseks?

Selle info põhjal ja vajadusel kandidaatidega veel kohtudes valime esimesed osalejad välja. Täpsemat infot saab Kristina käest e-posti aadressil kristina@ngo.ee .

Julget pealehakkamist!