Eesti Puuetega Naiste Ühingu projekt

Pöördun puuetega naiste ja puuetega neidude emade poole.

Eesti Puuetega Naiste Ühing (www.epnu.ee) viib läbi 2008. aastal projekti: „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega naistele“. See projekt ei ole jätkuprojektiks eelmisel aastal läbi viidud puuetega meeste teemalisele projektile. Meeste projekti kokkuvõtet on võimalik näha ka EPNÜ kodulehel.

Antud projekt on iseseisev projekt ja lähenemisviis küsitlemiseks on kombineeritud kvalitatiivne uuring/kaardistamine.

Eesti Puuetega Naiste Ühing esindab kõiki puuetega naisi Eestis. Ühingu üheks eesmärgiks on koguda infot puuetega naiste kohta ja adekvaatselt naiste probleemidest meie ühiskonda teadvustada.

Olen saatnud paljudele e-postiga selle küsimustiku. Peale selle on võimalik seda küsimustikku näha ka EPNÜ kodulehel: http://www.epnu.ee/index.php?1,62  

Tänan neid naisi, kes on vastanud juba sellele küsimustikule.

Palun teid väga, jätame kõrvale nn „Andmekaitse hirmud“ ja vastakem sellele küsimustikule. Luban, et teie vastuste analüüsimisel ja kirjeldamisel ei kasutata teie nimesid.

Teist kõigist lugupidav
Mare Abner
EPNÜ juhatuse esinaine
Projektijuht.
GSM: 56453468