Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eetikakomitee alustab kodanike vastuvõttu

Raepress. 15. oktoober 2008.

ESTA eetikakomitee alustab 20. oktoobrist Tallinnas kodanikevastuvõttu ja hakkab nõustama sotsiaaltöö eetika küsimustes.

2004. aastal tegutsema hakanud ESTA eetikakomitee vormistas sotsiaaltöö eetika põhimõtted Sotsiaalala töötaja eetikakoodeksiks, mis kinnitati Eesti sotsiaaltöö 3. kongressil novembris 2005. Koodeks määratleb sotsiaalala töötaja eetilise käitumise üldised põhimõtted, eetilise käitumise klientide, kolleegide ja koostööpartnerite ning eriala suhtes.
Eetikakomitee peamiseks rolliks on jälgida kutse-eetika reeglite täitmist, nõustada sotsiaaltöötajaid eetika küsimustes ja menetleda kutse-eetika rikkumise juhtumeid.

Komitee poole saab pöörduda eetikakomitee üldisel e-posti aadressil eetikakomitee@eswa.ee  või eetikakomitee liikmete e-posti aadressidel, mis on avalikustatud ESTA kodulehel.

Sotsiaaltöötajate tegevusega seotud eetilistest probleemidest võivad ESTA eetikakomiteed teavitada kõik Eesti elanikud, sh sotsiaalhoolekande kliendid, sotsiaalala töötajad, ajakirjanikud jt.

Alates 20. oktoobrist 2008 alustavad eetikakomitee liikmed kodanike vastuvõttu Tallinnas Kaupmehe 4 eelregistreerimisega telefonidel 645 7921 (Helen Peeker) või 645 7926 (Eve Võrk).

Esmase pöördumise järel võtab eetikakomitee liige koos pöördujaga vastu otsuse, kas edastada küsimus eetikakomiteele menetlemiseks või mitte.
Otsuse tegemisel lähtutakse sellest, kas tegemist on sotsiaaltöö eetika valdkonda kuuluva küsimusega ja kas küsimus kuulub eetikakomitee pädevusse.

Lisateave:
ESTA kodulehelt www.eswa.ee