ENÜ: Uus luud pühib teisiti

kui uskuda tänases Postimehes kirjutatut, ei jaga meie uus õiguskantsler eelkäija seisukohti naiste abordiõiguse suhtes.

Saab olema tõeliselt huvitav lugeda, kuidas on Põhiseaduse § 16 ( Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta) õiguskantsleri arvates seotud rahaga. Kuigi naiste õiguste piiramiseks on ju iga argument hea…

Aga lugege ise

Õiguskantsler andis abordivastastele lootust

22.10.2008 00:00

Kai Kalamees

Abordivastased ühendused ootavad, et õiguskantsler Indrek Tederist saab mees, kelle seisukohtade mõjul tuleb naistel peagi kinni maksta kõik abordi tegemisega seotud kulud, mis on praegu suures osas haigekassa kanda.

Seda lootust toidab asjaolu, et Tederil on pooleli õiguslik analüüs uurimaks, kas senine raseduse katkestamise kord võib olla vastuolus põhiseadusega.

«Mul on tekkinud kahtlus valitsuse 2008. aasta 10. jaanuari määruse vastavuses põhiseaduse paragrahvile 16, mis käsitleb naise enda soovil ning meditsiinilise näidustuse puudumisel tehtava tehisabordi rahastamist ravikindlustuse eelarvest,» seisab õiguskantsleri teabenõudes sotsiaalminister Maret Maripuule.

Teder algatas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse pärast Elukultuuri Instituudi, Noorte Konservatiivide ja lastevanemate liidu pöördumist. Need organisatsioonid leidsid septembri keskel, et riik on loonud võimaluse tappa veel sündimata lapsi, sest soosib aborte.

Vaidlustatud määrus sisaldab tervishoiuteenuste loetelu, mille järgi tasub haigekassa abordi 2255-kroonisest maksumusest 1578 krooni ja ülejäänud 677 krooni maksab sünnitamisest loobuv naine. Medikamentoosse (kirurgilist sekkumist mittenõudva – toim) abordi hind on 978 krooni, mis jaguneb võrdselt haigekassa ja kindlustatu vahel.

Sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas möönab Teder, et abortide legaliseerimine ja rahastamine võib sisaldada põhiseaduse riivet. Ühtlasi seab ta kahtluse alla abordieelse nõustamise tõhususe ning soovitab sisse viia ooteaja, mille jooksul saaksid naised raseduse katkestamise suhtes ümber mõelda.

Oma hiljutises vastukirjas keeldus sotsiaalministeerium senist süsteemi muutmast.
«Abordi osaline rahastamine ravikindlustuse eelarvest annab naisele võimaluse soovimatu rasedus turvaliselt ja ilma tüsistusteta katkestada ning säilitab naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise. Samuti on see oluline illegaalsete abortide ja aborditurismi vältimiseks,» seisab minister Maret Maripuu allkirja kandvas dokumendis.

«Loote kaitse kätkeb endas peaaegu juhitamatut moraalset ja eetilist konflikti, kas eelistada loote eluõigust või naise õigust valitseda oma keha. Riik ei saa ema kohustada sunniviisiliselt sünnitama,» teatas ministeerium.

Sama meelt on naistearstide selts. «Konflikti olemus ei muutu, kui haigekassa enam raha ei anna,» sõnas selle juht Helle Karro.

Rahalise barjääri tekkides kaoks Karro sõnul elu hammasrataste vahele jäänud naistel ligipääs turvalisele ja väiksema riskiga teenusele. Kõik takistused turvalise ja võimalikult ohutu abordi kättesaadavuses tõstavad abordiga seotud riske naise tervisele.

Õiguskantsleri pressiesindaja Jaana Padriku sõnul ei anna Teder kommentaare enne lõpliku otsuse tegemist. Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Joanna Madise eelistab samuti aborditeema kohta sõna võtta pärast Tederi raporti valmimist. Elukultuuri Instituut on tuntust kogunud portaaliga abort.ee.

Abordid naiste soovil
Aasta Kordi Summa (miljonit krooni)
2005 8193 4,47
2006 8357 5,36
2007 7962 6,33
2008 I pool 2200 1,78
medikamentoossed abordid 1382 0,65
Allikas: haigekassa