MTÜ Händikäpp projekt “Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus” jõuab Tallinnasse

09. oktoobril algusega kell 11 korraldab Tartus tegutsev MTÜ Händikäpp”
projekti “Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus” raames seminari ja väitluse, milles osalevad sotsiaalministeeriumi esindajad, kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajad, isiklikud abistajad ja puuetega inimesed. Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse ruumides.

1999. aastast on MTÜ "Händikäpp" tegelenud puudega inimestele võrdsete võimaluste laiendamisega. „Oleme veendunud, et ka need puudega inimesed, kes vajavad igapäevastes toimingutes oluliselt teise inimese füüsilist abi suudavad olla aktiivsed kodanikud, kes aitavad kaasa ühiskonna arengule",- ütles Margus Nukka, projekti "Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus" toimkonna juht.

Projekti "Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus" eesmärkideks on tõsta puudega inimeste, isiklike abistajate ja sotsiaaltöötajate teadlikust inimõigustest ja isikliku abistaja teenuse (edaspidi IAT) olemusest. Projekt on suunatud puudega inimestele, sotsiaaltöötajatele, IAT klientidele, isiklikele abistajatele ja puuetega inimeste pereliikmetele.

Eestis puudub hetkel ühtne arusaam sotsiaalteenuste põhimõtetest, sest tegeldakse alles teenuste kirjeldamisega. Iga kohalik omavalitsus tõlgendab teenuseid erinevalt ja abivajajad ise ei oska küsida uusi teenuseid. See selgus ka 2004 aastal MTÜ "Händikäpp" poolt läbiviidud uurimusest, mida rahastas EV Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksunõukogu. „Nimetatud uurimus näitas , et nii puudega nimeste kui nendega tegelevate ametnike teadlikus erinevatest sotsiaalteenustest on madal. Oleme veendunud, et olukorda aitab parandada üheltpoolt klientide koolitamine ja teiseltpoolt kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate võrgutikutöö toetamine", – lisas Margus Nukka.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus asub Tallinnas, Endla 59

Seminaride ajakava ja toimumise kohad –

Juba toimunud seminarid:
17. september, TÜ Pärnu Kolledž

Järgmised seminarid:
29. oktoober, Võru, Kubja hotell
19. november, Toila SPA
Detsember (esimene või teine nädal), Tartu.

Päevakava:

11.00 Avakohv ja registreerimine

11.30 Projekti "Isikliku abistaja teenus – Sinu elamise võimalus"
tutvustus – Margus Nukka, projekti juht, MTÜ Händikäpp juhatuse liige

11.40 Isikliku abistaja teenuse arengud uue hoolekandeseaduse raames – Sotsiaalministeeriumi esindaja

12.10 Isiklik abistaja teenuse pakkumine Tartus – Margit Rosental, projekti koordinaator, MTÜ Händikäpp juhatuse liige

12.40 Tallinna kogemused teenuse pakkumisel – Kerti Kollom-Seidelberg Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekande osakonna vanemspetsialist

13.10 Õppefilmi "Isikliku abistaja teenus – Sinu elamise võimalus" esitlus

13.55 Lõuna

14.45 Diskussioon: "Iseseisev elu – kas see on kõigile võimalik", diskussiooni juhib Samuel Golomb,‏ ajakirjanik (Golomb Management OÜ).

16.00 Lühikokkuvõtte diskussioonist

16.15 Lõpetamine Margus Nukka, projekti juht, MTÜ Händikäpp juhatuse liige

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

MTÜ Händikäpp" projekti "Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus" raames on juba toimunud nõustajate koolitus (aprill 2008). 17 inimest, said kohaliku piirkonna IAT nõustaja vajalikud algteadmised.
Samas loodi ka IAT nõustajate võrgustik, mis pole küll erilist tööhoogu saanud. Juunis 2008 toimus Tartu linna IAT klientide koolitus, millest võttis osa 24 klienti ja 18 abistajat. Augustis 2008 valmistas OÜ Audiovideo võttegrupp õppefilmi isikliku abistaja teenusest, mida näidatakse seminaridel.

Oodatud on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja puudega inimesed.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 03.10.2008.

Lisainfo:

Margus Nukka,
projekti "Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus" toimkonna juht Tel. 53 476 015
E-mail: projekt@nukka.pri.ee  

Kiiretele küsimustele vastab Margit Rosental
E-mail: margit@handikapp.ee  
Tel. 7 348 328