[ELIL] 31.10.08 kohtumine Võidusambale ligipääsu teemal ja selle kajastus EPLis

Reedel, 31.10.08 olid sambakohtumisel peale Tallinna abilinnapeade Merike Martinsoni ja Taavi Aasa veel avalike suhete osakonna nõunik Meeli Hunt kaitseministeeriumist ja üks autoritest, Andri Laidre.

Üldiselt konstruktiivne kokkusaamine, esialgne püüe meid leppima panna üksnes sambataguse ligipääsuga asendus diskussiooni käigus muude lahendusvariantide lisaks otsimisega.

Selgitasime taas, miks ainult samba tagant ligipääs meid ei rahulda. Eriti KM esindajale oli seda vaja, sest tema meelest oli Toompea kaudu tulek igati ok. Rääkisime siis veel kord, et tänapäeval ehitatakse uued objektid arvestusega, et need on ligipääsetavad kõigile – mitte ainult liikumispuudega inimestele, ka eakatel, puudega turistidel, lapsevankriga liikujatel jne on õigus sellele. Et riigi üks esindusobjekte tulevases kultuuripealinnas ei saa endale lubada sellist möödalaskmist. Tulevad delegatsioonid austust avaldama, meie omad veteranid ja välismissioonidel invaliidistunud mehed – järsul trepistikul on 21 astet, astme kõrgus 15 sm. Need, kellele sammas on eelkõige mõeldud, peavad kasutama tagateid? Väga piinlik suhtumine.

Taavi Aas andis Andri Laidrega ülevaate sellest, kuidas esialgselt kavandatud ideed välja praagiti. Esialgne trepistik ja pandus (kaldtee) ei sobinud, muinsuskaitse ütles ei. Teises variandis tutvustatud spiraalpandus (mida oleks kasutada saanud ka tribüünina) ei olevat sobinud arhitektuuriliselt. Olevat kaalutud ka lifti paigaldamist, aga jälle astus muinsuskaitse vahele. Tõstuk ja trepironija ei pea meie kliimas vastu ja see pole lahendus ka meie meelest.

Üllatavalt käis tenniseväljakute poolse liftivariandi välja abilinnapea Taavi Aas ise. Kuna panduse ehitamine on välistatud, keskendusimegi sellele. Jutuks tuli ühe teoreetilise variandina lift ka Ameerika Ärikeskuse poolsest küljest, aga sel teemal pole veel keegi omanikega rääkinud. Parema variandina tundus lift, mis paikneks Kaarli puiestee/ tenniseväljakute poolse müüri küljel ja tõuseks otse samba tasapinnale. Selle lahendusega olid päri ka kohtumisel osalejad, iseasi, mida Muinsuskaitseamet asjast arvab. Abilinnapea Aas lubas igatahes sel teemal läbirääkimisi pidama hakata. Selline lahendus võimaldaks lisaligipääsu mitte ainult sambale, vaid ka Toompeale tervikuna.

Relsid tulevad treppidelt kindlasti ära võtta. Need on ohtlikud (järsu kaldega, sügisel vihma ja talvel jäitega libedad), ei rahulda ka lapsevankritega (neid on olemas ju ka kolme rattaga) jalutajaid, kuigi väidetakse, et nende tarbeks relsse tahetaksegi paigaldada. Lisaks jäävad ette inimestele, kes tahavad trepist tõusul käsipuule toetuda. Käsipuu on äärmiselt oluline eakatele ja ka kergema liikumistakistusega inimestele.

Samba tagant ligipääs on ok autoga liikujatele, kuid paljud liikumisraskustega inimesed ei oma seda võimalust, kuna kasutavad kas ühis- või spetsiaaltransporti. Iseasi, kui suur tuleb sinna parkla, kas näiteks turistibuss sinna üldse manööverdama pääsebki?

Linn lubas relsid eemaldada ja alustada muinsuskaitsetegelastega läbirääkimisi lifti paigaldamiseks. Arvata võib, et selle idee piduriks osutubki muinsuskaitse – ilmselt tuleb nendega veel eraldi laua taha istuda.

Tuletasime linnale meelde, et arukas ja loomulik oleks sambale ligipääsu küsimuse lahendamiseks kaasata meie ligipääsueksperte.

Kui Päevalehe ajakirjanik helistas, siis selline ülevaade sai tallegi antud.
Tänases EPLis on artikkel http://www.epl.ee/?uudised=447265  Muinsuskaitse vastuseis võib puudega inimesed Võidusambani viivast liftist ilma jätta

Selles artiklis on küsitud Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Duboviku seisukohta, kes vastabki, et lifti rajamine täiesti välistatud.

Delfi refereerib sama artiklit: Muinsuskaitse ei luba võidusamba juurde lifti http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=20260045  

Arvan, et juhatus võtab järgmise sammuna ette jutuajamise sellesama artiklis "ei" öelnud Dubovikuga, kes on Tallinnas nendes küsimustes A ja O.

Piirdun praegu sellise ülevaatega, aga hoian teid sündmuste arenguga kursis.

 

Lähem info: elil@elil.ee