Tallinn maksab toetust puudega lastele

Raepress, 30. detsember 2008

Tallinn maksab toetust puudega lastele

Tallinn maksab analoogiliselt eakate hinnatõusu kompensatsiooniga samasugust toetust ka puuetega lastele, järgmisel aastal toimub see kolmandat korda. Ühekordse toetuse suuruseks on 2009. aastal 1000 krooni ja seda saab ligikaudu 1000 last.

Tallinnas on umbes 1000 puudega last, kellel on õigus sellist toetust taotleda. Toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahavastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspension. Toetust makstakse üks kord aastas linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakondade kaudu.

Toetuste väljamaksmine algab jaanuaris, avaldusi toetuse taotlemiseks saab esitada aasta jooksul. Alates 2010 ei pea seni toetust saanud enam avaldust esitama, sest linnavalitsus muutis toetuse määramise korda ja taotlus tuleb esitada vaid esmakordse taotlemise puhul või juhul, kui taotleja andmetes on muudatusi,

2009. linnaeelarvest on selleks toetuseks eraldatud miljon krooni.