[ELIL] Tantsud tähtedega 2008 liikumispuudega lastele tehtud annetuse jaotuspõhimõtted

Head uut aastat, sõbrad ja mõttekaaslased!

Head kolleegid, kuigi 2008.a Tantsud Tähtedega saate annetuse lõplik summa liikumispuudega lastele pole meile veel teada, oleme alustanud info jagamist ja palume meie võrgustikku nagu möödunud aastalgi appi.

Püüame korraldada erinevate võrgustike kaudu info jagamist nii, et see jõuaks iga liikumispuudega lapse pereni. Lisas on selle aasta annetuse jaotuspõhimõtted ja taotluse vorm. Samuti on need üleval meie kodulehe www.elil.ee  avalehel. Avaldusi võtame vastu kuni 31.01.2009.

Oleme saatnud lisas oleva teabe kõigisse maavalitsustesse sotsiaaltöö eest vastutavatele töötajatele. Palve sisuks ikka see, et nad teavitaksid omi võrgustikke pidi kõiki maakonna omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Sellega kaasnes loomulikult suur palve, et vastavad töötajad viiksid toetuse saamise võimalustega kurssi oma piirkonnas elavad liikumispuudega laste pered.

Panime nagu möödunud aastalgi sotsiaaltöötajatele südamele, et tegemist on Eesti rahva poolt tehtud annetusega kõikidele liikumispuudega lastele, avaldusi võivad kirjutada kõik liikumispuudega lapsed või nende pered/hooldajad. Otsuse toetamise ja toetuse suuruse kohta teeb meie vastav komisjon. Toetus on mõeldud perede täiendavaks toetamiseks, mitte mingil juhul omavalitsuste toetuste koorma leevendamiseks.

Arusaadavalt peavad kõik meie ühingud oskama teavet jagada ja erinevatele küsimustele vastata. Reeglid on kõik jaotuspõhimõtetes kirjas. Jagage omakorda teavet peredele, kus teate kasvavat liikumispuudega last. Uurige sotsiaaltöötajatelt, kas nad on asjaga kursis ja kui ei, saatke neile infomaterjalid!

Küsimustele oleme vastamas telefonidel 52 93144, 6 720 223. Konkreetselt jääb seda lõiku koordineerima Evely Reemet, kes on sellest aastast ELILis ametis tegevjuhi abina.

Selline rõõmus teade siis ka lisaks, et enam pole me kontoris Tanjaga kahekesi, vaid kolmekesi!

Olge tublid! Siiralt ette tänades
Auli ja Evely