Mikko: poiste ja tüdrukute tööõpetus tasuks ühendada

Sotsiaaldemokraadist europarlamendi saadiku Marianne Mikko sõnul tasub muuta Eesti haridust sootundlikumaks, näiteks tööõpetuse tundide korraldust reformides.

http://www.postimees.ee/?id=76499

Mikko väitel võib palju häid lahendusi leida Tallinnast vaid 90 kilomeetri kauguselt.

«Soome koolid kaotasid nn eraldatud tööõpetuse tunnid juba pea 20 aastat tagasi. Limiteerida noorte võimalusi pelgalt soo põhjal tähendab kaotatud potentsiaali,» rääkis Mikko.

«Põhilised väärtushoiakud, soorollid ning arusaamad suhetest saame juba eelkoolieas. Seetõttu on eriti tähtis, et meie pedagoogid mõistaksid võrdõiguslikkuse tähtsust,» toonitas Mikko.

Ka teine tänase Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Eesti Lasteaednike liidu korraldatud konverentsi «Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses» esineja, riigikogu esimees Ene Ergma pidas sootemaatikat oluliseks.

«Kui loeme, et naistel ja meestel peavad olema võrdsed õigused ja võimalused, siis peame seda täiesti loomulikuks,» märkis Ene Ergma oma tervituskirjas.

Riigikogu esimehe hinnangul võib aga hariduselus toimuvat terasemalt vaadates märgata, et taevas polegi nii pilvitu.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär Eha Reitelmann rõhutas, et oluline on pöörata tähelepanu sootundlikkusele õpetuse ja kasvatuse eesmärkide seadmisel.

«Ühiskond peab senisest märksa enam teadvustama sugupoolte aspekti olulisust hariduselus,» märkis Reitelmann.

Toimetas Alo Raun