Töötus kasvab – KENA konverents: 31.01.2009

Olete kutsutud KE Naiskogu konverentsile:  „ Töötus kasvab“

31. jaanuaril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsi saalis kell 12.00 

Konverentsi eesmärgiks on tutvustada sihtgruppidele( registreeritud töötud, koondamisohus olevad  isikud, koondatud, registreerimata töötud, pikaajalised töötud jne) reaalset olukorda tööturul. Viia kurssi tööturuteenustega, võrdsete võimalustega tööturul, palga diferentsiga(naised, mehed), võrdse kohtlemise erinevusega jne. Konverents peab avama uksed alternatiividele. KE Naiskogul ei ole ükskõik, mis saab inimestest, kes on sattunud sellisesse olukorda. Ka majandussurutise olukorras peab olema riigi hool ja tähelepanu  koondatud oma nõrgematele!

Päevakava 

11.30-12.00   Registreerimine, kohv, suupisted 

12.00-12.15           Avamine- Europarlamendi saadik- pr, Siiri Oviir 

12.15-12.20           Tervitus-  KE Naiskogu president- pr. Anneli Kööba- Orlov 

12.20-12.50           Lissaboni leping- töötus, tööturg, majanduskriis- pr. Siiri Oviir 

12.50-13.20           Uute töökohtade loomine, ettevõtluse arendamine- hr. Jaan Õmblus 

13.20-13.50           Töötus Eesti Vabariigis(statistika, struktuur jne)- TTA direktor-

                                 pr. Tiina Ormisson  

13.50-14.20           Töötuskindlustuse rollist majanduslanguse ajal- Töötukassa juhatuse                 esimees- hr. Meelis Paavel 

14.20-14.50             Töötuse riskipiirkonnad – TTA Ida- Virumaa Osakonna juhat. Pr. Maie Metsalu, 

14.50.15.20            Uue töölepinguseaduse mõjust töötusele- Riigikogu liige- hr. Jaak Aab 

15.20-15.40    Tööturuteenused, KOV panus töötuse vähendamiseks- Tartu abilinnapea sotsiaalalal- Vladimir Šokmann 

15.40-               Arutelu 

Konverentsi tulemiks tulemiks võiks kujuneda ettepanekute ja meetmete kogum töö leevendamiseks  Eesti ühiskonnas !! 

 Palume osavõtust teatada hiljemalt 30, jaanuariks 2009 a.a 

e- mail:  anneli33@hot.ee  kirill11@hot.ee   või telef.56662188 

Olete oodatud! 
Anneli Kööba- Orlov KENA president