[ELIL] KÜSK: Eestkoste projektide tähtaeg 05.03.09

Lugupeetud organisatsiooni esindaja

Edastame info mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevuse toetusvõimaluste kohta. Projektiekspert OÜ meeskond on valmis koostama konkurentsivõimelise taotlusdokumentatsiooni. Meil on 7 aastat kogemusi vabaühendustele toetuste taotlemisel.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on avanud vabaühenduste tegevusvõimekuse programmi eestkoste taotlusvooru. Vooru oodatakse projekte, mille tegevused on suunatud

* eestkosteorganisatsiooni ülesehitamisele või arendamisele;

* eestkostekoalitsiooni või -võrgustiku moodustamisele ja töölerakendamisele;

* kaasamise edendamisele organisatsioonis, võrgustikus või koalitsioonis;

* kaasamise edendamisele koostöös avaliku võimu partneriga;

* avalikkuse parema teavitamise saavutamisele sihtrühma või valdkonna probleemidest;

* analüütilise kompetentsi ja võimekuse tugevdamisele eestkosteorganisatsioonis.

Toetuse suurus on maksimaalselt 500 000 krooni. Taotluse esitamise tähtaeg on 5. märts 2009.

Lähem info on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehel http://www.kysk.ee/?s=213 .

Soovitame tutvuda nõuetega ning oma ideed Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga konsulteerida. Kui tingimused sobivad ja soovite meie abi projektidokumentatsiooni koostamisel, andke palun teada.
Hinnapäringu saate hõlpsasti teostada aadressil http://www.projektid.ee/?id=10505#Hinnapakkumine .

Meie koostatud projektidega saab tutvuda http://www.projektid.ee/portfoolio .

Palun andke teada, kui saame abiks olla teie eesmärkide elluviimisel.

Lugupidamisega

Markus A. Kõiv

juhataja

Projektiekspert OÜ

| info@projektid.ee | www.projektid.ee  | 626 3236 |

| www.projektid.ee/blogi  – eurotoetuste blogi |