ENÜ: Lauristini arvamus meie pöördumise kohta

Lauristin: Eesti ühiskond on veel vägagi patriarhaalne. ERR uudise
Sotsiaalteadlase Marju Lauristini hinnangul vastab igati tõele naisühenduste väide, et Eesti naised on ühiskonnas alaväärtustatud ning et Eesti ühiskond on kultuuriliselt vägagi patriarhaalne

"Kui vaadata seda pöördumist, siis olen sellega 100 protsenti nõus ja paraku täpselt nii olukord on," rääkis Lauristin ERRi uudisteportaalile.

Lauristin märkis, et homme esitletav Eesti Inimarengu Aruanne pöörab erilist tähelepanu laste ja noorte olukorrale. "Naiste pöördumises oli juttu, et majanduskriisi ajal satuvad ohtu väga olulised avalikud teenused, millest ka naiste situatsioon tööturul sõltub – kasvõi näiteks lasteaia teenuse kättesaadavus. Me ju näeme, et lasteaednike palkasid puudutas see kärbe ikkagi palju rohkem kui õpetajate palkasid," rääkis ta.

"See tõestab, et meie poliitikas ei ole arusaamist sellest, et naiste olukord tööturul, naiste olukord perekonnas ja naiste roll poliitikas on võrreldes Põhjamaadega ja ka võrreldes naiste soovidega alavääristatud," lisas ta.

Lauristini sõnul on naised tegelikult vägagi aktiivsed ning nad on ühiskonnas juba väga palju oma huvide kaitseks ära teinud.

"Kui me vaatame meie kodanikeühendusi, siis nende hulgas on naisteühendustel üks aktiivsemaid rolle. Kui me vaatame olulisi liikumisi, nagu kodukandi liikumine või patsiendi kaitse liikumist ja kõiki neid ühendusi, siis seal on samuti naised eesotsas."

Samas pole naised Lauristini sõnul poliitikas meestega võrdväärselt esindatud, valimistel osutuvad märksa sagedamini valituks meeskandidaadid. See näitab tema sõnul selgelt, et ühiskonnas ei ole usku naiste suutlikusse poliitikas.

"Meie avalik arvamus on veel väga seda meelt, et mehed on paremad juhid ja meeste koht on rohkem poliitikas. See näitab, et meie ühiskond on kultuurilises mõttes veel väga patriarhaalne," rääkis ta.

Eelarvamused ongi Lauristini hinnangul oluliseks põhjuseks, miks Eesti naised pole saavutanud ühiskonnas sellist positsiooni ja autoriteeti, nagu näiteks Põhjamaades.

Priit Luts