Rahvusvaheline naistepäev (International Women’s Day) – MAAILMAKOOL

Rahvusvahelist naistepäeva hakati tähistama 8. märtsil aastast 1975. Nii arenenud maades kui ka arengumaades on palju tehtud naiste olukorra parandamiseks 1970-ndatest aastatest. Siiski on veel palju teha. Naistepäev annab võimaluse märgata naiste saavutusi ja tuua esile probleemkohti, mida naised veel kohtavad kohalikul, rahvuslikul ja globaalsel tasandil.

Allikas: MAAILMAKOOL: http://www.maailmakool.ee/index.php?id=10623&date=2009-03

Naistepäeva tähistamise ajalugu ulatub küll juba 19. saj. algusesse, kui paljudes maades korraldati naistepäevi naiste õiguste ja valimisõiguse saavutamiseks.
Naiste õiguste alane tegevus avaldus ÜRO tegevuses 1970ndatel aastatel mitmel viisil. Aastal 1972 kuulutas ÜRO peaassamblee 1975. aasta rahvusvaheliseks naiste aastaks, millele järgnes naiste aastakümme 1976-1985.
Naisteaasta käivitas ka naiste maailmakonverentside sarja. Neljandal ülemaailmsel konverentsil Pekingis aastal 1995 kiideti heaks Pekingi deklaratsioon ja tegevusprogramm, mille eesmärgiks on aktiivselt taotleda naisteõiguste elluviimist.

Kas sa tead, et

  • igal aastal sureb maailmas ligi 700000 naist abordi tagajärjel.
  • tänapäeval toimuvatest konfliktidest on üle 95 protsendi naiste ja laste vastu suunatud raske vägivald.
  • üle 40 protsendi soome naisi on sattunud meeste füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks enne 15aastaseks saamist.
  • naised moodustavad maailma ligikaudu 1,3 miljardist vaesest 70 protsenti. (allikas : Friidu )

Ülesandeid tunnis kasutamiseks

Rahvusvaheline naistepäev: http://www.maailmakool.ee/public/naistepaev_ylesanded.pdf
Lisainfo: http://www.unifem.org/