Skip to main content

Puuetega inimeste tööhõivega seotud võrgustike koolitused. Kutse

Olete oodatud osalema Addenda OÜ ja Tööturuameti poolt korraldatavas ja erinevates Eesti maakondades toimuvas projektis:

“Puuetega inimeste tööhõivega seotud võrgustike koolitused”
Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, osalemine TASUTA.

Projekti eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste hõivatust tööturul efektiivsemalt töötava võrgustiku kaudu. Samuti tõsta võrgustiku liikmete teadlikkust tööturu olukorrast piirkonnas ja Eestis üldiselt, Tööturuameti teenustest, seadusandlusest, puuetega inimeste tööhõivega seotud eripäradest, maakonnas pakutavatest tugiteenustest ja toetustest, mis aitavad puudega isikutel tööle asuda ja tööl püsida. Lisaks suurendada võrgustiku omavahelist koostööd ja aktiivsust.

Võrgustiku moodustavad kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, maavalitsuste sotsiaal- ja tervishoiu osakond, Tööturuameti osakonnad, kohalik puuetega inimeste koda, teised sõltumatud puuetega inimeste MTÜ-d antud piirkonnas, perearstid, Sotsiaalkindlustusamet ja/või selle piirkondlik osakond, tööandjad, rehabilitatsiooni ja kutseõppe keskused, abivahendifirmad ja teised, kes tegelevad puuetega inimestega, nende aktiviseerimise ja tööleaitamisega.

Puuetega inimeste tööhõivega seotud võrgustike koolituse teemad:
– tööturu, sh puuetega inimeste tööhõive trendid;
– ülevaade tööturu olukorrast piirkonnas ja Tööturuameti teenused;
– seadusandlus;
– puuetega inimeste endi nägemuse, võimete ja vajaduste selgitamine; erivajadustega inimestesse suhtumine ja tööle saamise võimalused: töötaja ootused ja tööandja ootused;
– Euroopa kontekst;
– riiklikud ja piirkondlikud toetused ja teenused;
– praktiline grupitöö.

Koolitaja Ene Mägi on Tallinna Ülikooli dotsent, pedagoogikakandidaat ja kasvatusteaduste instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna juhataja. Lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala 1975.a.

Koolitused toimuvad:
20.03 RAPLA, Rapla Keskraamatukogus aadressil Lasteaia 5, Rapla, kell 10.00 – 16.15
24.03 TALLINN, TTÜ õppehoones aadressil Sütiste tee 21, Tallinn, kell 10.00 – 16.15
27.03 JÕGEVA, Betti Alveri Muuseumis aadressil Jaama 3B, Jõgeva kell 10.00 – 16.15
3.04 HAAPSALU, Haapsalu Sotsiaalmajas aadressil Kastani 7, Haapsalu, kell 10.00 – 16.15
7.04 PAIDE, Järvamaa keskraamatukogus aadressil Lai 33 Paide, kell 10.00 – 16.15
14.04 HARJUMAA, TTÜ õppehoones aadressil Sütiste tee 21, Tallinn, kell 10.00 – 16.15
16.04 JÕHVI
17.04 NARVA, vene keeles, hotellis Inger aadressil Puškini 28, Narva, kell 10.00 – 16.15.
21.04 PÄRNU, Pärnu Puuetega Inimeste Kojas aadressil Riia mnt. 70, Pärnu, kell 10.00 – 16.15

24.04 RAKVERE, hotellis Villa Theresa aadressil Tammiku 9 , kell 10.00 – 16.15
6.05 PÕLVA, Põlva Puuetega Inimeste Kojas aadressil Uus tn. 2, Põlva, kell 10.00 – 16.15
7.05 TARTU, Tartu Puuetega Inimeste Kojas aadressil Rahu 8, Tartu, kell 10.00 – 16.15
8.05 VÕRU, Võru Puuetega Inimeste Kojas aadressil Jüri tn. 19a, Võru, kell 10.00 – 16.15
12.05 TALLINN, TTÜ õppehoones aadressil Sütiste tee 21, Tallinn, kell 10.00 – 16.15
14.05 VILJANDI, Viljandi Puuetega Inimeste Kojas aadressil Posti 20, Viljandi, kell 10.00 – 16.15
15.05 VALGA, Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses, kell 10.00 16.15
21.05 SAAREMAA, Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil Pikk 39, Kuressaare, kell 10.00 – 16.15
26.05 HIIUMAA, Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojas aadressil Hiiu mnt. 1 B, Käina, kell 10.00 – 16.15

Osalejatele on organiseeritud kohvipaus ja lõunasöök. Vajadusel on võimalik kasutada eriteenuseid (viipekeele tõlk, invatransport jms). Eriteenuste kasutamise soovist tuleb teada anda registreerimisel.

Koolitusele on vajalik eelnev registreerimine! Registreerida saate end koolitusele e-posti või telefoni teel.

Oleme tänulikud, kui edastate antud kutset võimalikele huvilistele lähipäevil, sest koolitustel osalejate arv on piiratud!

Addenda koolitus ja konsultatsioonid
Tel 661 2622
addenda@addenda.ee  
www.addenda.ee