Naiste Koostöökett: EMSL kutsub erakondi kokku leppima heas valimistavas. PRESSITEADE, 11.03.09

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) nõukogu saatis
kirja kõigile Riigikogus esindatud erakondade ja nende
parlamendifraktsioonide esimeestele, kutsudes parteisid kokku leppima
valimiskampaania heas tavas.

"Minimaalselt võiks "Hea valimistava" sisaldada erakondade kokkulepet valimiskulutuste ülempiiris, lubadust mitte kasutada avalikke vahendeid erakonna huvides ning "peibutuspartidest" ja halvustavast reklaamist loobumist,"  seisab kirjas.

EMSLi nõukogu liige Allar Jõks lisas, et kampaaniakulude vähendamine muudaks erakondade rahastamise ka läbipaistvamaks, kandidaatidel oleksid võrdsemad võimalused ning suureneks sisuline dialoog ja argumentatsioon.

Jõks avaldas kahetsust, et valimisreklaami seadusandlik piiramine on Riigikogus soikunud, kuid ausates valimistes kokku leppimine ei tõstaks tema hinnangul vaid erakondade, aga ka valitavate esinduskogude mainet. "Hea valimistava oleks meie hinnangul eelkõige lubadus valijat austada.
Ettepanekud aitaks nii valijat ärakasutamise eest kaitsta kui saada teadlikumate valijate abil paremad otsustajad," väljendas Jõks lootust, et erakonnad soovivad ka ise poliitilist kultuuri tugevdada.

Ettepanekute kohaselt ei tohiks kasutada maksumaksja rahast ülalpeetavaid ametnikke ja rahastatavaid meediakanaleid partei huvides; häältepüüdjate kandideerimist tuleb võtta rahva petmisena ning vältima peaks konkurentide halvustamist ja vaenlaste otsimist.

EMSLi nõukogu palus hiljemalt 24. märtsiks igal erakonnal teada anda, kas nad on valmis vastutama esindusdemokraatia kindlustamise pärast ning tavas kokku leppima.

Vaata erakondadele läinud kirja www.ngo.ee/25880 EMSLi nõukogu: www.ngo.ee/noukogu  

Lisainfo:
Allar Jõks
504 3666, allarjoks@hotmail.com  

Alari Rammo

EMSL | 630 9630 | 505 0052
alari@ngo.ee | <skype:kcalor?chat> My status | www.ngo.ee