Käivitub psüühiliste erivajadustega inimeste rahvusvaheline projekt

Raepress. 12.06.2009.
Esmaspäeval, 15. juunil kell 11 -12.30 toimub EELK Usuteaduste Instituudis (Pühavaimu 6) Euroopa Struktuurifondide toel läbi viidava psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamise projekti avaseminar.

Seminari avava abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on tegu kaaluka projektiga, mille eesmärgiks on psüühiliste erivajadustega inimeste hõives hoidmine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, sealhulgas tööpuuduse vähendamine.

Projekti „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt" kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest ja seda tutvustab üritusel projekti taotleja, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu juhatuse liige Külli Mäe. Tervitussõnad ütlevad Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ja teiste koostööpartnerite esindajad, mentor Riina Kenn räägib oma kogemustest ja ootustest projektile, lepinguline projektijuht Annemai Mägi annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevuskavast ning oodatavatest tulemustest.

Rahvusvaheliste koostööpartnerite kogemustele toetudes koolitatakse projekti käigus professionaalseid koolitajad, töötatakse välja vastavad
koolitus- ja õppeprogrammid, käivitatakse 15 maakondlikku psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste tugigruppi, et seeläbi toetada sihtgrupi tööturul püsimist ning naasmist tööturule.

Puudega inimeste tööga hõivatus on madal, sest nende pääs tööturule on tavainimestega võrreldes raskem. Tööpuudus aga tekitab omakorda ridamisi järgmisi teravaid probleeme, millest peamiseks on vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.

Eestis on umbes 117 000 puudega inimest, mis moodustab 8-9% kõigist elanikest. Tööealisi puudega inimesi on Eestis 38 000, tööl käib neist ca 6 000.