Kodanikupäeval soovib Händikäpp võrdseid võimalusi, et vastutada. Pressiteade

MTÜ Händikäpp esitleb kodanikupäeva konverentsil “Võrdsed võimalused
– võrdne vastutus” eestkostetöö arengukava. Konverents toimub neljapäeval, 26.11.09, kl.12-17 hotelli Tartu konverentsikeskuses (Soola 3, Tartu).

7-aastase liikumispuudega lapse emale soovitab nõustamiskomisjoni spetsialist valida pigem kool, kus õpivad vaid erivajadusega õpilased, sest nii on turvalisem. Teistes koolides pole lifti.

19-aastane nägemispuudega noormees saab vaid siis raamatukokku minna, kui ta kursusekaaslastel aega on. Talle määratud 1,2 isikliku abistaja teenustunniga päevas ei saa ta alati vajalikke koduseid toimetusigi tehtud.

33-aastane liikumispuudega naine riskib kuuel kuul aastas tervisega igapäevaselt libedaga tööle minnes ja sealt tulles. Spetsiaaltranspordi dotatsioonist piisab viiel päeval kvartalis tööle sõiduks.

Need on mõned juhtumid paljudest, kus MTÜ Händikäpp hinnangul on puudega inimese kodaniku- või inimõigusi on piiratud. Ühendus kohtub tihti lisavajadusega inimestega, kes vajavad abi oma õiguste kaitsel. Kogemus näitab, et sageli ei ole nad õigustest teadlikud või on senine abi osutunud ebapiisavaks.

Kodanikupäevale pühendatud konverentsil esitletakse MTÜ Händikäpp eestkoste arengustrateegiat 2010-2015, milles sätestatakse ühenduse prioriteedid huvikaitses, kavandatakse koostööd puudega inimeste eestkostes, analüüsitakse puudega inimeste olukorda lähtudes inimõigustest ja tehakse ettepanekuid nende osalemise suurendamiseks ühiskonnas.

Konverentsil esinevad EV sotsiaalminister, EV regionaalminister, ühenduste esinejad. Konverentsi kava vt http://handikapp.ee/?doc=10066  

MTÜ Händikäpp eestkoste arengustrateegia valmimist ja konverentsi toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisateave: tel. 53232667 või e-post projekt@nukka.pri.ee .

Margit Rosental
Projekti sekretär-assistent

Aadress/Address Tähe 101,
Tartu, 50107,
Estonia
Tel/fax: +372 734 8328
e-mail: handikas@handikapp.ee  
msn: msn@handikapp.ee  
http://www.handikapp.ee