Mitteabielulise kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni analüüsi. Avalik pöördumine

Justiitsministeerium avaldas käesoleva aasta suvel mitteabielulise kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni analüüsi ning edastas nimetatud analüüsi muuhulgas ka erakondadele tutvumiseks, paludes 1. detsembriks 2009.a Justiitsministeeriumile esitada ettepanekud ja mõtted selle kohta, kas ja kuidas tuleks kujundada mitteabielulise kooselu õiguslik regulatsioon tulevikus. Lisaks esitati üleskutse avalikult pressiteates, paludes ettepanekuid ja mõtteid mitteabielulise kooselu õigusliku reguleerimise teemal samaks kuupäevaks ka kõikidelt teistelt teemaga lähedalt seotud ning teemast huvitatud organisatsioonidelt ja isikutelt.

Käesolevaga tuletame meelde, et 1. detsember on peatselt saabumas ning ootame analüüsile rohket tagasisidet. Analüüsiga on võimalik tutvuda Justiitsministeeriumi kodulehel http://www.just.ee/35424  

Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Lang
Minister

Andra Olm, eraõiguse talituse nõunik, E-post andra.olm@just.ee , tel 6 208 244