ENÜ kiri Riigikogu liikmetele. 25.11.2009

Austatud Riigikogu liige.
25. november on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks naistevastase vägivallaga võitlemise päevaks,

Täna pöördume Teie poole nii nende vaikivate tunnistajate nimel, kes enam oma lugu ise rääkida ei saa, kui sadade Eesti naiste nimel, kes kogevad iga päev nii füüsilist, vaimset, emotsionaalset, sotsiaalset kui majanduslikku vägivalda.

Teie kui rahvaesindajate võimuses on muuta Eesti seadusi selliselt, et tagatud oleks eeskätt lähisuhte vägivalla juhtumite puhul võimalikult varane sekkumine ja kõigi politsei või teiste riigiasutuste vaatevälja jõudnud juhtumite sisuline lahendamine.

Perevägivalla juhtumite puhul tuleb mitmete teiste riikide eeskujul ka meie politseile anda võimalus viivitamatult sekkuda ja vägivallatseja kodust eemaldada, keelates tal ohvrile lähenemise vähemalt paari nädala jooksul.
Politseile tuleb anda seejuures senisest suurem otsustusõigus, samal ajal tagades vägivalla ohvrile igakülgse nõustamise ja vajaliku toe läbi abiorganisatsioonide.
Ohvrile on vaja kindlustada riigi poolt finantseeritud kvaliteetne õigusabi.
Tagatud peab olema ohvreid abistavate organisatsioonide järjepidev rahastamine ja selleks selge rahastusskeemi väljatöötamine.
Vajalik on ka mõjuvate sanktsioonide sätestamine lähenemiskeelu rikkumise eest ja politseile ning teistele juhtumiga tegelevatele institutsioonidele selgete tegevusjuhiste andmine rikkumise korral reageerimiseks.
Samuti on vaja seadustada selged koostööreeglid erinevate ametkondade ja abiorganisatsioonide vahel ning sätestada selgelt kõigi osapoolte kohustused ja vastutus.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud loodab, et teete kõik endast oleneva, tagamaks kõigile Eesti naistele ja lastele õigus vägivallavabale elule.

Lugupidamisega

Laine Tarvis,

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua eesistuja

Eha Reitelmann,

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär

25. novembril 2009.a