Skip to main content

Konverentsi teemal: „Naistevastane vägivald. Seadusandlus, meedia ja avalik arvamus”. Kutse

Tallinna Naiste Kriisikodu ja Kuriteoohvrite Toetamise Ühing „Ohvriabi“ korraldavad rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval 25.11.2009 Meriton Grand Hotel Tallinnas ( 7. korrus, Tammsaare saal) konverentsi teemal: „Naistevastane vägivald. Seadusandlus, meedia ja avalik arvamus”.

Konverentsil antakse ülevaade perevägivalla all kannatavatele naistele abiandmise hetkeseisust Eestis ja käsitletakse meedia võimalusi avaliku arvamuse kujundamisel ning hoiakute muutmisel.
Konverentsile on oodatud Riigikogu ja sotsiaalkomisjonide liikmed, sotsiaal- ja tervishoiuametnikud, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei, ülikoolide ja ajakirjanduse esindajad, lähisuhtevägivalla naisohvreid abistavate organisatsioonide ning naisorganisatsioonide esindajad.
Viimastel aastatel on naistevastase vägivalla probleemistiku käsitlemine maailmas aktiviseerunud. 2008.a. veebruaris algatas ÜRO peasekretär Ban Ki-moon kampaania „Koostöös lõpetame naistevastase vägivalla“ , mis on planeeritud pikemaks perioodiks ja mille eesmärgiks on lõpetada naiste ja tütarlaste vastane vägivald kõigis maailma osades. Enamuses Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentides on loodud naistevastase vägivallaga tegelevad ühendused.
Eestis on perevägivalla teema olnud seni alatähtsustatud. Valitsus ei ole pööranud tähelepanu Euroopa Nõukogu soovitustele. Varjupaigad on alarahastatud ja puudub võimalus kõikidele abivajajatele pakkuda tasuta psühholoogilist ning juriidilist nõustamist. Probleemide tõstatamisega püüame mõjutada hoiakuid ühiskonnas ja riigivõimu tasandil, pöörata tähelepanu kitsaskohtadele seadusandluses ja õigussüsteemis ning seeläbi aidata kaasa vägivalla vähenemisele.
Konverentsi lõpus teevad seal osalevad vägivalla probleemidega tegelevad mittetulundusühingud pöördumise Riigikogu ja valitsuse poole.
Palume osalemisest teatada hiljemalt 24. novembri lõunaks tel. 5264697 (Inga Mikiver) kell 10 – 17 või e- post. tallinn@naisteabi.ee  

Lugupidamisega
Inga Mikiver
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu juhataja, juhatuse esinaine

Kersti Lootus
MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu „Ohvriabi“ juhatuse aseesinaine