Soolisus tänapäeva Eesti haridussüsteemis. Seminar 9. septembril

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ja Eesti Haridusfoorum kutsuvad seminarile „Soolisus tänapäeva Eesti haridussüsteemis“. Seminar toimub 9. detsembril 2009 Hotell Olümpia konverentsikeskuses.

Üritus on tasuta ning kõik huvilised on oodatud. Palume osavõtust teatada mailiaadressil enut@enut.ee  hiljemalt 7. detsembriks. 

KAVA

10.00 – 10.30 Kogunemine ja tervituskohv
10.30 – 10.45 Avasõnad ja sissejuhatus
Reet Laja, ENUTi juhatuse esinaine
10.45 – 11.15 Soolisus koolis – tähelepanekuid vaatlustest ja õpetajatega vestlustest
Elo-Maria Roots, Kasvatusteaduste Instituudi magistrant
11.15 – 12.30 Sugu kolmes Eesti ajalooõpikus – uurimistulemuste tutvustus
Kadri Aavik, ENUTi projektijuht
12.30 – 13.30 Lõuna
13.30 – 14.00 Õpikute sobivusest või mittesobivusest õpilastele
Raivo Juurak, Õpetajate Lehe toimetaja
14.00 – 14.30 Soolisuse konstrueerimine koolikultuuris
Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi õppejõud
14.30 – 15.00 Seksuaalhariduse teemad ja sooline diskursus põhikooli II ja III kooliastme inimeseõpetuse õpikutes 2008/2009 õppeaastal
Keit Fomotškin, Tartu Ülikool
15.00 – 15.30 Arutelu ja kokkuvõte

Seminari rahastab Friedrich Eberti Fond ja toetavad Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital