[ELIL] Lamatiste riskihindamise eel- ja rakendusuuring

Lamatised on tõsine probleem, mis kimbutab sageli ratastoolikasutajaid ja ka voodihaigeid. Tihti vajavad ebaõigest istumisasendist põhjustatud lamatised kallist operatiivset ja hilisemat pikaajalist taastusravi haiglas. Lamatiste teket aitaks ennetada keha pindrõhu mõõtmise süsteem, mis on lapse või täiskasvanu kehaasendi hindamiseks mõeldud tehniline aparatuur ja mujal maailmas laialt levinud. Loe sellest lähemalt lisas olevast eeluuringu ja rakendusuuringu ideekavandist.

Eesti Vabariigis puudub lamatistest põhjustatud tervisekahjustuste statistika, mistõttu on põhjendatud ka keha pindrõhu mõõtmise teenuse rakendamiseks korraldatav eel- ja rakendusuuring. Uuring on argumendiks, et sellist tehnilist aparatuuri on Eestisse vaja. Projekti koostaja füsioterapeut Hille Maas palub kõigil ratastoolikasutajatel, kes tunnevad, et sellises uuringus osalemine aitab aparaadi soetamist lähemale tuua, sellest Hillele allpool toodud e-aadressidel teada anda. Siis ei satu me andmekaitseseadusega pahuksisse. Hille võtab siis teiega ise ühendust ja selgitab uuringu/küsitluse sisu lähemalt.

Palun anna teada oma nõusolekust uuringus osaleda ja saada oma kontaktandmed:

Hille Maas, FT, MSc
Adeli Eesti Rehabilitatsioonikeskuse koolitus-arendusjuht
Kodulehekülg: www.adeli.ee
Tel: +372 55 680 245
E-post: hille.maas@fysiot.ee  või koolitus@adeli.ee