[ELIL] Täna esitleti Eesti Inimarengu Aruannet 2009

Seekordse EIA teemafookuses on Eesti inimeste elukeskkond ning ühiskonna kvaliteet.
Arutelul esinevad ettekannetega Eesti Inimarengu Aruanne 2009 peatoimetaja ja Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin ning peatükkide toimetajad. Vastvalminud inimarengu aruande üle diskuteerivad ajakirjanik Argo Ideon, ‘Vikerkaare’ peatoimetaja Märt Väljataga ja psühholoogiaprofessor Milvi Tepp

Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) tõstatab meile kõigile olulisi küsimusi, mis on seotud Eesti eluga. EIAs annavad tunnustatud teadlased oma hinnangu ühiskonnaelus toimuvale, keskendudes seekord inimarengu seostele keskkonna probleemidega kõige laiemes mõttes.Värske aruanne analüüsib eestimaalaste tööelus ja väärtushinnangutes toimunud muutusi, mis viitavad Eesti elanikkonna toimetulekuväärtuste asendumisele eneseväljendamisega seotud väärtustega. Prognoosides kriisi mõju inimarengu näitajatele ja lahates meie regionaalarengut, pakutakse ka lahendusi, kuidas Eesti võiks majanduskriisist väljuda, ära kasutades nii kohaliku kui ülemaailmse ettevõtluskeskkonna muutuvaid võimalusi. Erinevalt varasematest aruannetest on uudse vaatenurgana käsitletud ka looduskeskkonna rolli ja inimarengu piirkondlikke ning soolisi iseärasusi.

Nii käesoleva kui ka eelnevate Inimarengu aruannetega on võimalik tutvuda veebis:  http://kogu.ee/index.php?id=10582