Skip to main content

Päevahoiu teenus sügisvaheajal

MTÜ MEIE LAPSED osutab sügisvaheajal (25.10.-29.10.2010) Tallinna I Internaatkoolis, Tondi 40 Tallinna linna 7-18 aastastele raske, sügava vaimu- ja /või liitpuudega lastele ning noortele päevahoiu teenust.

Teenust osutatakse tööpäevadel kella 8.00-17.00.

Laste ning noorte päevahoidu toomise ja koju viimise korraldab lapsevanem.
Transportteenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalosakonna poole.

Registreerimine juuresoleva avalduse alusel
(http://www.1eik.tln.edu.ee/images/stories/failid/paevahoiuavalduss1011.pdf )

kuni 15. oktoobrini.
Avalduse võib saata e-postiga või tuua isiklikult päevahoiu koordinaatori kätte.

Lapsevanemaga sõlmitakse teenuse osutamiseks eelnevalt leping.

Päevahoiu omaosalustasu tasu on 80 krooni päev (60 krooni toitlustamine
+ 20 krooni transport).

Raha palume üle kanda MTÜ Meie Lapsed nädal aega enne teenuse saamist.
Saaja: MTÜ MEIE LAPSED
A/A 221021715917
Selgitus: lapse nimi, sügisvaheaja päevahoid

TEENUSE SAAMISEKS ON VAJALIKUD JÄRGMISED DOKUMENDID:
• vanema/hooldaja avaldus teenuse saamiseks • terviseseisundi kirjeldus • rehabilitatsiooni plaan; • puude raskusastme otsuse koopia; • isikut tõendav dokument

Info:
Marianne Laater
55 34 329
marianne.laater@gmail.com