SoM: Uueks soolise võrdõiguslikkuse volinikuks saab Mari-Liis Sepper

Täna, 28. septembril nimetas sotsiaalminister soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametisse Mari-Liis Sepperi. Enne seda töötas Sepper soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunikuna.

Mari-Liis Sepper on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuse- ning Montpellier’ ülikooli (Prantsusmaa) õigusteaduskonna magistriõppe. Ta on töötanud muuhulgas sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse büroo juristina, Euroopa Ühenduste Kohtus jurist-lingvistina ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunikuna. Sepper on lugenud Tartu ja Tallinna ülikoolides inimõiguste kursuseid ning ta on soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Sotsiaalministeeriumi kantsler ning konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimees Marelle Erlenheimi sõnul on Mari-Liis Sepper oma ala asjatundja, kes on ka varasemalt töötanud soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. „Sepperi akadeemiline tegevus on samuti seotud võrdõiguslikkuse teemaga. Ma usun, et uus volinik saab edaspidigi arendada valdkonda, tuginedes oma teadmistele, oskustele ja erialasele kogemusele,“ lisas Erlenheim.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist.

Volinik jälgib võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist ning nõustab ja abistab inimesi diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel. Samuti annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta inimeste avalduste alusel või talle laekunud teabe põhjal omal algatusel. Soolise võrdõiguslikkuse volinik analüüsib seaduse mõju ja teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele, samuti kohaliku omavalitsuse üksustele ning nende asutustele õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta. Lisaks avaldab volinik aruandeid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta.

Uus võrdõiguslikkuse volinik astub ametisse 4. oktoobril. 

Jana Rosenfeld
Meedianõunik
Avalike suhete osakond
Sotsiaalministeerium
Tel 6269 323
GSM 505 7135
jana.rosenfeld@sm.ee