Eesti Naisteühenduste Ümarlaua pöördumine Riigikogu XII koosseisu liikmete poole. 8. märts. 2011

Täna, rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäeval, pöördume vastvalitud Riigikogu liikmete poole üleskutsega moodustada Euroopa Parlamendi ja paljude rahvusparlamentide eeskujul Riigikogus soolise võrdõiguslikkuse komisjon selleks, et toetada ühiskonna arengut ja vähendada naiste ja meeste ebavõrdsust. Üheks murettektitavaks näiteks on naiste vähene ja kahanev esindatus Riigikogus.

Riigikogusse valitud naistele teeme ettepaneku taastada Riigikogu Naiste Ühendus, nagu see tegutses 1990ndatel.

Kord aastas tuleb Riigikogus kõrvuti teiste riiklikult tähtsate küsimustega arutada ka soolise võrdõiguslikkuse olukorda Eestis.

Kutsume koalitsiooniläbirääkimistel osalevaid erakondi seisma hea selle eest, et moodustatava valitsuse liikmetest oleks vähemalt kolmandik naised.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua seminaril

8. märtsil 2011
Tallinnas, Euroopa Liidu majas

Lisainfo: www.enu.ee