Interaktiivne töötuba Tallinna Ülikooli Mare hoone, Uus-Sadama 12. mai 2011

12. mail toimub konverentsile eelneval päeval interaktiivne töötuba „Want to be the best? Be gender equal! Practical advice for employers – how do we close the pay gap in our organisation?”, mida viivad läbi Rootsi ettevõtte Add Gender suurepärased juhid Pernilla Karlsson ja Jenny Claesson. Töötuppa on oodatud tööandjad avalikust ja erasektorist ning see toimub inglise keeles (ilma tõlketa). Töötuba korraldatakse ka Tallinna Ülikoolis.

15.00-18.00  Tahad olla parim? Ole sooliselt võrdõiguslik! Praktiline nõuanne tööandjatele – kuidas vähendada erinevust organisatsioonis. Jenny Claesson ja Pernilla Karlsson, Add Gender

Tahad olla parim? Ole sooliselt võrdõiguslik!

 

Idees sisalduvat väge saab mõõta selle tekitatud vastupanuga. Sooline võrdõiguslikkus tekitab suurel hulgal vastupanu. Ja see on tõeliselt suurepärane idee. Soolises võrdõiguslikkuses on peidus sotsiaalsed hüved, kasv, kasumlikkus ja innovatsioon. Kuid tuleb olla piisavalt julge ja arukas, et näha kõiki neid hüvesid ja kasutada õigeid vahendeid nende saavutamiseks. Käesolevas õpitoas saame selgust nende vahendite
kohta, mis on kasutusel soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel Rootsis.

Juhendajateks on Pernilla Karlsson ja Jenny Claesson Rootsi ettevõttest Add Gender. Selles võimsas idees on kätketud raha, aeg ja heaolu.

Rootsi seadusandluse ettekirjutusel peavad kõik Rootsi ettevõtted pidevalt tegutsema soolise võrdõiguslikkuse nimel ja see on nõndaviisi olnud juba 1990ndate algusest. Rootsis on tänaseks ohtralt võrdõiguslikkust toetavad innovatiivseid algatusi mitmetes valdkondades, alates lumekoristusest ja masinaehitusest kuni tervishoiu ja linnaplaneerimiseni välja. Ka Rootsis eksisteerib palgalõhe, kuid eesmärgiks on see minevikku jätta. Nii töötajate kui ka tööandjate hüvanguks.

 

„Las me näitame Sulle, kuidas olla julge ja arukas soolise võrdõiguslikkuse teostamisel oma ettevõttes või organisatsioonis,“ lubavad Pernilla Karlsson ja Jenny Claesson, Rootsi ettevõttest Add Gender.

 

Mida uut õpid?

 

–         Teadmisi läbiproovitud meetoditest oma organisatsiooni hindamiseks.

 

–         Sugupoolte teooria ja kuidas seda praktikas rakendada.

 

–         NN 3R-meetod, mis on lihtne vahend palju saavutamiseks.

 

–         Pilguheit sellele, kuidas soolise võrdõiguslikkuse nägemine teisest aspektides mõjutab lõpptulemust.

 Kui eesmärgiks on olla parim, siis on sooline võrdõiguslikkus võtmeks

Põhja-Rootsis paiknev mehaanikaettevõte Indexator otsustas suhtuda soolise võrdõiguslikkuse küsimusse täie tõsidusega. See samm võeti ette, kuna ettevõte tahab olla parim kõiges, mida nad teevad, nii praegusel hetkel kui ka tulevikus. Töö soolise võrdõiguslikkuse vallas tõi kaasa vähenenud haiguspäevade arvu, suurenenud tootlikkuse, kvaliteedi ja töökeskkonna paranemise. Majandusaasta aruannete kokkuvõtted näitavad, et püüdlused parema soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks on andnud ettevõttele rohkem kui üheprotsendilise tulemuslikkuse kasvu. Indexator on tänapäeval maailma juhtivaks ettevõtteks oma spetsialiseeritud valdkonnas, milleks on rotaatorid ekskavaatoritele ja metsatöömasinatele ning ettevõtte käive on üle 470 miljoni Rootsi krooni (ligikaudu 50 900 000 eurot). Sellise suurusjärgu puhul on üks protsent mahukas arv, eriti võttes arvesse teisi kvantifitseerimatuid mõjusid, mis kaasnesid aktiivse soolise võrdõiguslikkuse alase tegevusega. Näiteks seda, et me hetkel nendega uhkustame.

Teistsugune viis lumekoristusega toimetulekuks – tüüpiline näide Rootsist

Kui Rootsis algab lumesadu, keskendub lumekoristus traditsiooniliselt autojuhtidele ja suurematele teedele. Enamik inimesi kasutab aga väiksemaid ja jalgrattateid, mida mööda liiklemine on sadanud lume tõttu raskem kui mööda suurteid liiklemine. Samuti viivad vanemad lapsi lasteaeda ja kooli mööda väiksemaid teid. Ning naised eelistavad sageli jalutamist või jalgrattasõitu autoga sõitmise asemel. Kui lumekoristuse korraldamisse lisati soolise võrdõiguslikkuse aspekt, hakati keskenduma jalakäijate radadele ning jalgratta- ja väiksematele teedele. Miks? Sest tegu on avaliku teenusega. See julgustab inimesi ühistransporti valima, mis omakorda on keskkonnale parem. Kogukonnateenused toimivad sujuvamalt, inimesed jõuavad õigeks ajaks tööle ja kõik võidavad. Kogu ühiskond saab kasu sellest, kui avalikku teenust käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist. Mõelge, mida kõike on võimalik saavutada, kui vaid on julgust näha sugude võrdõiguslikkuse hüvesid.

Ettevõttest Add Gender

Rootsi ettevõte Add Gender on tegutsenud ettevõtjana soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas aastast 2008, pakkudes oma teenuseid kohalikele
omavalitsustele ning suur- ja väikeettevõtetele. Pakutavateks teenusteks on analüüsid, loengud, koolitused ja ekspertnõustamine. Meetodiks on
vaadelda maailma salutogeenilisena, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et lahenduste ja võimaluste leidmine tuleb enne probleemide leidmist.
Tuleb tõhustada juba toimivat ning selle tulemuseks on tunduvalt kiirem ja õnnelikum tee soolise võrdõiguslikkuse arengule. Miks nii? Kuna
tulevik on sooliselt võrdõiguslik.

Pernilla Karlsson on ettevõtte Add Gender asutaja ja tegevjuht. Ta on ka IHM Ärikooli haridusega sertifitseeritud projektijuht ja tal on bakalaureusekraad sugupoolte uuringute põhierialaga, mis on teadus selle kohta, kuidas sugupooled ühiskonnas toimivad ja üksteist vastastikku mõjutavad. Pernilla alustas loengupidamisega juba 17 aasta vanuses, mistõttu on tal praeguseks kogunenud juba üle kümne aasta kogemusi, kuidas leida ja rakendada soolise võrdõiguslikkuse väärtuslikku aspekti ettevõtetes. Pernilla on samuti Rootsi soolise võrdõiguslikkuse ärivõrgustiku ametiliidu juhatuse  eesistuja.

Jenny Claessin on olnud aastast 2009 Add Genderi turuvaldkonna juht. Ta on varem töötanud teenindusalal ning saanud hariduse sugupoolte uuringute ja poliitteaduste vallas. Jenny tunneb hästi organisatsioonikultuuri ning aitab klientidel parandada nii tööõhkkonda kui ka kulutasuvust.

Add Gender jätkab kasvamist ja evib laia alltöövõtjatest konsultantide võrgustikku ning nõuandvat kogu, andes oma lisaväärtuse nii ettevõtte
kui ka klientide heaks. 

 http://secure.estravel.ee/paygap2011/et/toeoetuba-toeoeandjatele.html