Skip to main content

Kampaania “Vägivald ei ole peresisene asi!”

Kampaaniakaarte saab allkirjastada Tähtvere Avatud Naistekeskuses Tartus, Näituse tn 3, 10.00-17.00, sissekäik õue poolt.

Kampaania aeg 23.05-30.05.2011 või kuni kaarte jätkub.

Kui Teil pole võimalik kohale tulla, kirjutage naistekeskus@gmail.com,leiame võimaluse kaartide kättetoimetamiseks

23.05.2011

Tähtvere Avatud Naistekeskus  on algatanud kampaania, et juhtida tähelepanu olukorrale, kus kriminaaljustiitssüsteem annab oma tegevuse ja otsuste kaudu avalikkusele signaali nagu oleks pereliikmete vaheline vägivald pere siseasi.Taoline tendents on vastuolus Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud vägivalla vähendamise arengukavas toodud põhimõtetega ning riivab paljude inimeste õiglus- ja turvatunnet. Seda näitab vastukaja meedia tähelepanu pälvinud ärimehe juhtumile, kes peksis aastaid oma naist ja poega ning kelle süüasjas lõpetati menetlus prokuröri taotlusel sest “tegemist on teise astme kuriteoga, milles süüdistatava süü ei ole suur ning kuna tegemist on peresisese tüliga, puudub asjas avalik menetlushuvi”.

Kampaania käigus saavad inimesed saata justiitsministrile, kelle haldusalas on vägivalla vähendamise arengukava täitmise koordineerimine, postkaardi nõudega, et riik peab kaitsma vägivalla ohvreid ja karistama vägivallatsejaid. Kampaaniat saab toetada ka Tähtvere Avatud Naistekeskuse Facebooki lehe kaudu.

Kampaaniat toetavad ja kaarte levitavad Eesti Naisühenduste Ümarlaud, Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik, Järva Naiste Varjupaik, Pärnu Naiste Varjupaik, Raplamaa Naiste Varjupaik, Tartu Naiste Varjupaik, Valgamaa Naiste Varjupaik, Viljandi Naiste Varjupaik, Võrumaa Naiste Varjupaik, Tallinna Naiste Kriiskodu.

Kampaaniat koordineerib Tähtvere Avatud Naistekeskus : www.naistekeskus.ee