Soolise palgalõhe konverents „Räägime palgast!“

Sotsiaalministeerium korraldab 13. mail 2011 Tallinnas rahvusvahelise konverentsi „Räägime palgast!“, mille sihtrühm on poliitikakujundajatest tööandjateni nii Eestist kui teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Konverentsil vaadeldakse lisaks naiste ja meeste palgaerinevuse statistilisele poolele soolist palgalõhet ka ajaloolises ja kultuurilises kontekstis ning arutletakse, miks on välja kujunenud meeste- ja naistetööd ning kas ja kuidas tekkinud olukorda muuta saab. Kogemusi jagavad lisaks Eesti esinejatele uurijad ja praktikud Rootsist, Norrast, Islandilt ja teistest Euroopa riikidest.

 

Eestis toimub juba mõnda aega elav debatt palgalõhe üle. Käibel on palju müüte ja arvamusi, millest kaugeltki kõik ei põhine faktidel. Konverentsiga soovib Sotsiaalministeerium tõsta debati taset ja tuua fookusesse lahendused, mida erinevad riigid on kasutanud.

Vaata konverentsi täpsemat ajakava ja esinejate tutvustusi vasakult menüüst, veebilehelt: http://secure.estravel.ee/paygap2011/

Konverentsile eelneb 12. mail  interaktiivne töötuba „Want to be the best? Be gender equal! Practical advice for employers – how do we close the pay gap in our organisation?", mida viivad läbi Rootsi ettevõtte Add Gender suurepärased juhid Pernilla Karlsson ja Jenny Claesson. Töötuppa on
oodatud tööandjad avalikust ja erasektorist ning see toimub inglise keeles (ilma tõlketa). Töötuba korraldatakse ka Tallinna Ülikoolis.