Lastekaitse liidu infoliinile on tulnud 108 vihjet lapsporno kohta.

Käesoleva aasta alguses tööd alustanud Lastekaitse Liidu algatusel loodud vihjeliinile on kuue kuu jooksul edastatud 252 teadet, millest 108 on sisaldanud viidet veebikeskkonnale, kus on esitatud laste seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali.

Projektijuhi Malle Hallimäe sõnul on peamiselt olnud tegu veebilehtedega, mis on registreeritud välisriikides ning seega on vastav info edastatud veebilehe registreerimisjärgse asukohamaa vihjeliinile, mis käitleb teateid vastavalt oma riigi seadusandlusele, teatas Lastekaitse Liit.

Ühe vihje puhul on alustatud menetlus Eestis. Ülejäänud teadete puhul on tegemist olnud täiskasvanuid kujutavate materjalidega ning materjalidega, kus kellegi õigusi ei rikuta.

Veebipõhine vihjeliin võimaldab internetikasutajatel teada anda internetis levivast ebaseaduslikust ja lastele ebasobivast sisust. Vihjeliini töötajad käitlevad vaid avalikust võrgust avalike kanalite kaudu leitavat infot.

Vihjeliin ei ole mõeldud ainult selleks, et teavitada lapspornograafia failidest – vihjeliinile võib saata teateid igasugusest lastele ebasobiva sisuga või ebaseaduslikest materjalidest. Teabe edastamisel ei pea märkima oma isikuandmeid, vihjeid saab anda anonüümselt.

Laste seksuaalset ärakasutamist sisaldavad materjalid, nende levitamine, tarbimine ja tootmine rikub ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust.

Igaüks saab kaasa aidata sellele, et takistada taolise materjali levikut internetis andes juhtumist teada veebilehe www.vihjeliin.ee kaudu.

http://www.epl.ee/news/online/lastekaitse-liidu-infoliinile-on-tulnud-108-vihjet-lapsporno-kohta.d?id=55952414

Eesti Päevaleht 18.08.2011