Sotsiaalteenuste osutamine vabaturu olukorras rehabilitatsiooniteenuse näitel.

Seminar „Sotsiaalteenuste osutamine vabaturu olukorras rehabilitatsiooniteenuse näitel”, kuhu on oodatud sotsiaalteenuste korraldamise eest vastutajad ja eksperdid nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil.

Seminaril käsitletakse rahvusvahelise kogemuse põhjal millised on üldised sotsiaalteenuste korralduse arengutrendid (sh liikumine teenuste sisseostmise suunas), teenuste kvaliteedi nõuded ja kvaliteedi juhtimine läbi lepingute, kvaliteedi mõjutamine läbi erinevate finantseerimisskeemide ning üldiselt millega tuleb arvestada sotsiaalteenuste poliitika kujundamisel vabaturu olukorras.

Seminar  toimub 18. oktoobril algusega kell 10.00 Tallinnas, hotellis Euroopa (Paadi 5).

Esialgne kava:

09.30- 10.00 Tervistuskohv ja registreerimine

10.00- 10.15 Seminari avamine

10.15- 11.00 Iirimaa ja Inglismaa kogemus: meetmed, väljakutsed ja mõjud rehabilitatsiooniteenuse osutamisel vabaturu olukorras. Lektor: Mr. M. Crowley (Executive Business Excellence Rehab Group)

11.00- 11.45 Hollandi kogemuse põhjal: meetmed, väljakutsed ja mõjud rehabilitatsiooniteenuse osutamisel vabaturu olukorras. Lektor:  Dr. B.A.G. van Lierop (DISWORKS, Maastrichti Ülikool)

11.45- 12.15 Küsimused ja diskussioon

12.15- 13.00 Lõuna

13.00- 13.45 Vajadus kvaliteedinõuete järele teenuste osutamisel vabaturu olukorras. Lektor: Guus van Beek (European Quality in Social Services)

13.45- 14.30 Rehabilitatsioonipoliitika kujundamine vabaturu olukorras. Lektor: Prof. Dr. F.J.N. Nijhuis (Maastrichti ülikool)

14.30- 15.15 Küsimused ja diskussioon

15.15- 15.30 Seminari lõpetamine

Konverentsil on sünkroontõlge.

Lähem info:

Kelly Otsman

Välissuhtlemise peaspetsialist

Eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakond

Sotsiaalministeerium

6 269 731

kelly.otsman@sm.ee