Tule osale vabatahtliku tegevuse seminaril! 27. oktoobril 2011

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011. Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub aktiivseid ja tegusaid puuetega inimesi ja
puuetega laste vanemaid osalema vabatahtliku tegevuse seminaril. Vabatahtliku tegevuse seminari eesmärgiks on tutvustada vabatahtliku tegevuse võimalusi ning erinevaid viise, kuidas suurendada osalejate endi vabatahtlikku panust osalemaks
kodanikualgatuslikes ettevõtmistes.

Seminari päevakava:

  • 14.00 Seminari avamine. Tauno Asuja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
  • 14.10 „Vabatahtlik tegevus- kellele, miks ja kuidas?“Anna Gramberg, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse projektijuht
  • 15.30 Kohvipaus
  • 16.00 „Vabatahtlik töö kui ressurss muutuste elluviimisel“ Rainer Nõlvak, Kodanikualgatuse Teeme Ära eestvedaja
  • 16.30 „Vabatahtlik töö puuetega laste ja perede toimetuleku parandamiseks“ Ivica Mägi, Põhja- Eesti Autismiliidu juhatuse esinaine
  • 17.00 Töötoad „Kuidas motiveerida puuetega inimesi osalemaks vabatahtlikus tegevuses?“
  • 17.30 Töötubade kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Seminar toimub sünkroontõlkega vene keelde.
Liikumispuudega inimesele pakume invatransporti seminarile.
Seminaril osalemine on TASUTA, kuid kohtade arv on piiratud.
Registreerimine toimub kuni vabade kohtade täitumiseni või vabade kohtade olemasolul hiljemalt 24.10.2011.
Seminarile registreerimine e-posti aadressil: tauno@tallinnakoda.ee või telefonil 656 4048,
liikumispuudega inimestel palume ära märkida soovi invatranspordi kasutamiseks.
Lisainfo:
Tauno Asuja
Tel: 655 41 61, 52 56 560
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee
Seminar toimub projekti „Tallinna puuetega inimeste ja puuetega laste vanemate kodanikuoskuste
arendamine“ raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.