Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile otsustamiseks puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise. Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 29.12.2011 10:34

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu ja saadab selle arutamiseks parlamendile.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll võeti vastu ÜRO Peaassamblees New Yorgis 13. detsembril 2006. aastal. Eesti Vabariigi president allkirjastas konventsiooni 25. septembril 2007. aastal.

Konventsioon aitab kaasa riikide puudega inimesi käsitlevate praktikate ühtlustamisele, konkretiseerides ja koondades kõik puudega inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides.

Konventsiooni ratifitseerimine aitab kaasa puudega inimeste õiguste kaitse tõhustamisele, võrdsete võimaluste loomisele ning puudega inimeste küsimustes tehtavale koostööle nii rahvusvahelisel kui ka riigisisesel tasandil.

Konventsiooni ratifitseerimise järel töötatakse puudega inimeste õiguste ja iseseisva toimetuleku parandamiseks välja riiklik puudega inimeste õiguste kaitse strateegia ja selle iga-aastased tegevuskavad. Strateegia väljatöötamisel täpsustatakse prioriteetsed suunad ning koostatakse vajalikud eelarved konkreetseteks aastateks.