Eesti Puuetega Inimeste Koda kinnitab dokumendi “Euroopa puuetega tüdrukute ja naiste õiguste Manifest 2” vajalikkust.

EPNÜ pöördus märgukirjaga Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna ja Eesti Puuetega Inimeste Koja poole seoses “Manifest 2” tõlkimisega:
Eesti Puuetega Naiste Ühing tõlkis ametlikult 2007.a. antud Manifesti 1 (http://www.epnu.ee/index.php?1,65), mis võeti vastu Brüsselis 22. veebruaril 1997.a. Elu on edasi läinud, palju on muutunud meie rahvusvahelises kui ka poliitilises elus. Seega on täiesti mõistetav, et selline Manifest vajas uuendamist.

Eesti Puuetega Naiste Ühing leiab, et Manifest 2, mis kinnitati 2011.a. mais Budapestis (http://www.epnu.ee/index.php?1,122) tuleb nii kiiresti kui võimalik tõlkida eesti keelde, et antud abimaterjal oleks kättesaadav meie puuetega inimeste aktivistidele ja poliitikutele.

Palun teatada EPNÜ-le, kas Sotsiaalministeeriumi Võrdõiguslikkuse osakonnal või Eesti Puuetega Inimeste Kojal on 2012. a. tegevusplaanis tõlkida eesti keelde „Euroopa puuetega tüdrukute ja naiste õiguste Manifest 2“?

EPIKoja vastus oli järgmine:

Eesti Puuetega Inimeste Koda kinnitab dokumendi "Euroopa puuetega tüdrukute ja naiste õiguste Manifest 2" vajalikkust. Kahjuks puuduvad Koja 2012 aasta eelarves vahendid ning võimalused tõlkida Manifest 2 eesti keelde.

EPIKoja koduleheküljele saame riputada inglisekeelse originaalmaterjali.

Lugupidamisega, Helen Voog

peaspetsialist

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Toompuiestee 10

10137 Tallinn

tel: +372 6616629

Alates 14.02.2012 asub Euroopa puuetega tüdrukute ja naiste õiguste Manifest 2 EPIKoja aadressil:

http://www.epikoda.ee/include/blob.php?download=epikmain1&id=1709