Puuetega Inimeste Koda töövõimetushüvitisest: hinnata tuleks inimese suutlikkust.

Eesti Päevalehe andmetel kaalub sotsiaalministeerium töötavatelt, kuid töövõimetuks kuulutatud töövõimetushüvitise äravõtmist. Puuetega Inimeste Kojale ei ole kavandatavaid muudatusi tutvustatud.

EPIK tegevjuhi Karin Hanga kinnitas, et Puuetega inimeste esindusorganisatsioonidele ei ole sotsiaalministeeriumi poolt planeeritavaid muudatusi veel tutvustatud.

Seetõttu ei saa Hanga sõnul koda anda hinnangut muudatuste sobivuse osas või teha muid ettepanekuid. Samas vajadusele muuta  senist töövõimekaotuse süsteemi on tema sõnul mitmetel aastatel tähelepanu juhitud, nii riigikontrolli kui ka erinevate analüütikute poolt, kes viitavad suurtele sotsiaalkaitsekulutustele, mis võivad ohustada jätkusuutlikkust.

«Erinevalt kehtivast süsteemist, kus hinnatakse tööealise inimese võimetust teha senist tööd, tuleks hinnata inimese suutlikkust teha temale sobivat tööd,» sõnas Hanga. «Oluline on toetada inimest töö leidmisel ja tööl püsimisel, hüvitades puudest tingitud lisakulud.» Praegu kasutavad puudega inimesed selleks ka töövõimetuspensioni.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on seisukohal, et kui muutuvad  püsiva töövõimekaotuse tuvastamise alused, siis vajavad ülevaatamist ka ülejäänud puuetega inimeste toetusmeetmed, et need, kes puudest tingitud lisakulude tõttu töötamisel abi vajavad, seda saaksid. Süsteem peab arvestama inimese individuaalsete vajadustega ja samas mitte suurendama «toetuste lõksu».

Eesti Puuetega Inimeste Koda koos liikmesorganisatsioonidega loodab Hanga sõnul anda oma panuse uue süsteemi väljatöötamisel ja puuetega inimeste huvide arvestamisel.

Sotsiaalministeerium lubas teemat kommenteerida tänase päeva jooksul.

Allikas: Tarbija24, 03.02.2012: http://www.tarbija24.ee/726962/puuetega-inimeste-koda-toovoimetushuvitisest-hinnata-tuleks-inimese-suutlikkust/