EAPN Eesti võrgustik: Toimetulekutoetuse tõstmine on hädavajalik

Möödunud nädalal toimunud EAPN Eesti (vaesuse vastu võitlemise võrgustik) töökohtumisel tõdeti, et enam kui viiendik Eesti elanikest elab allpool vaesuspiiri ning lubamatult suur hulk inimesi kuulub vaesusest ohustatud riskirühma(desse). Tekkinud olukorda aitaks leevendada kiire toimetulekutoetuse tõstmine, mis on olnud riigi peamine abi puudustkannatavatele inimestele.

Meie, EAPN-iga liitunud organisatsioonid ja isikud, kutsume Vabariigi Valitsust ja Riigikogu üles esmase meetmena vaesuse leevendamisel tõstma seoses toiduainete kiire hinnatõusuga toimetulekupiiri võimalusel juba 2012. aasta lisaeelarvega. Samas kutsume üles ka kohalikke omavalitsusi võimaldama vähem toimetulevatel peredel üürida munitsipaalkortereid soodushinnaga, et vähendada toimetulekutoetuse n ö„vaesuslõksuna“ kirjeldatud efekti.
Kahetsusväärsel kombel jäi 2012. aasta riigieelarve seadusega toimetulekupiir endisele tasemele. Statistikaameti andmeil ( http://www.stat.ee/57453 ) tõusis 2011. aasta jooksul tarbijahinnahindeks 2010. aasta keskmisega võrreldes 5%, sh. kallinesid toit ja mittealkohoolsed joogid keskmiselt 9,7%. 2011. aastal oli eelmise aasta keskmisega võrreldes kohv 45%, suhkur 43% ja kartul 34% kallim.
Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele lähtutakse toimetulekupiiri kehtestamisel minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. Alates 2011. aastast kehtib toimetulekupiir 76,70eurot kuus. Samas oli ainuüksi ühe pereliikmega leibkonna 30 päeva minimaalse toidukorvi maksumus Statistikaameti andmetel 2010. aastal 77,58 eurot.
Toiduainete ja teiste hindade tõus on vähendanud väga paljude Eesti elanike heaolu. Arvestades toimetulekutoetuse senist ebapiisavust, ei ole kõige väiksema sissetulekuga inimeste toimetuleku olulisest halvenemisest tulenevate tagajärgede raskus võrreldav teistele ühiskonna liikmetele hinnatõusust põhjustatud tagajärgedega. Toimetulekutoetuse saajate sissetulek toetuse näol ei kata tihti isegi mitte minimaalseid kulusid toidule, rääkimata muudest minimaalsetest tarbimisvajadustest. Selline olukord ei ole moraalselt aktsepteeritav ning on selges vastuolus ka seadusega. Arvestada tuleb ka seda, et paljud pered ja üksikisikud on majanduskriisist tuleneva tööpuuduse tõttu pidanud toimetulekutoetusest elatuma juba küllaltki pika perioodi vältel.
2011. aasta detsembris elatus Eestis toimetulekutoetusest 22 307 leibkonda.
 ————————————————————————————————————————————————-
 EAPN (European Anti Poverty Network) on Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlevate sõltumatute vabaühenduste ja rühmituste võrgustik, mida toetab Euroopa Komisjon. MTÜ EAPN Eesti asutati 2010. aastal ning sinna kuuluvad 16 Eesti organisatsiooni ja võrgustikku, mis kaitsevad kõige haavatavamate sihtgruppide huve ühiskonnas. Võrgustikuga võivad ühineda kõik organisatsioonid ja üksikisikud, kes soovivad teha koostööd vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamiseks Eestis.
Lisainfo: Kärt Mere, EAPN Estonia, mere@online.ee, Mob: +372 511 0923
www.eapn.ee

Eesti Puuetega Naiste Ühing ühines ülevalpool oleva EAPN Eesti võrgustiku (www.eapn.ee ) pressiteatega ja andis nõusoleku liituda antud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise võrgustikuga.
EPNÜ-d esindas töökohumisel meie liige Piret Mandre