Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) Konverents “Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda” 20. aprill 2012

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) Konverents Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda
20. aprill 2012.a. Nordic Hotel Forum Tallinnas, Viru Väljak 3

Kava:

10.30–11.00  Kogunemine ja tervituskohv

11.00–11.15  Avasõnad. Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) esinaine
11.15–12.15  Eestkostmisest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas – Eesti 2020 Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert; Reet Laja, ENUT Raivo Juurak, ajakirjanik; Astrid Hindriks, MTÜ Kodanikujulgus
 12.15–12.45  Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine
12.45–13.30  Lõuna
13.30–15.00  Paneeldiskussioon: Naised ettevõtluses ja juhtimises aastaks 2020. Juhivad Reet Laja ja Peep Peterson,Transpordi Ametiühingute juhatuse esimees
Osa võtavad: Raul Allikivi, Majandusministeeriumi majanduse arengu osakonna juhataja asetäitja; Mari Kooskora, EBS Eetikakeskuse juhataja; Pille Ruul, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) president; Anne-Mari Rannamäe,  MTÜ QUIN-Estonia juht; Ilvi Cannon, ENUT; Kairi Talves, TÜ, ETNA Eestimaal,
15.00–15.30  Mis tehtud, mis teoksil voliniku kantseleis. Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
                    Küsimused ja vastused.
15.30–16.00  Sotsiaalministeeriumi suunad ja tegevused soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 2012. Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi asekantsler 
                    Küsimused ja vastused.
 16.15–17.15  Ümarlaud „ENUT 15. ENUT ja soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku tulevikuplaanid aastani 2020.

Juhib ENUT juhatuse liige Voldemar Kolga

 17.15–18.00  Konverentsi lõpukohv

Lähem info: http://www.enut.ee/enut.php?id=&uid=383