Skip to main content

Eesti Puuetega Naiste Ühing konkursi “Parim sooteadlik MTÜ 2012” võitja. Pressiteade

EPNÜ missioon on erivajadustega naiste/tütarlaste lõimimine ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ning soolise võrdõiguslikkuse ideede propageerimine puuetega inimeste seas koolituste, aktsioonide jt. ühisürituste kaudu.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse konverentsil 20. aprillil 2012. aastal http://www.enut.ee/enut.php?id=&uid=383 toimus konkursi „Parim sooteadlik MTÜ 2012“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine. Konkurss toimus projekti "Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda" raames. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Sel aastal võitis konkursi Eesti Puuetega Naiste Ühing. Ühinguliikmetest oli konverentsil kolm EPNÜ liiget. Ühingu esindajat õnnitles ENUTi esinaine Reet Laja, kes andis üle aukirja ja lilled..

Konkursi võitnud MTÜ esindaja sõidab Ivari Padari kutsel sügisel Brüsselisse.